Skoči na vsebino

VEČ »

Št. pogodbe

1811-12-000062 / 1811-13-000021 / Aneksi št. 1, 2, 3

Prejemnik sredstev

ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti / ITF Enhancing Human Security

Koda prejemnika

22000 Donor country-based NGO

Vrsta pomoči

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči

12191: Medical services

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve

Datum podpisa pogodbe

30.7.2012 / 16.7.2014

Obdobje izvajanja

Od

25.7.2012

Do

15.8.2014

Predvidena vrednost v EUR

1.248.582,71

Realizirana vrednost v EUR

 

 

1.248.530,71

Spletna stran prejemnika

www.itf-fund.si/disruptive-challenges/cape-verde

Podnebne spremembe (blaženje)

0 - ne vpliva

Podnebne spremembe (prilagajanje)

0 - ne vpliva

Enakost spolov

0 - ne vpliva

Pomoč okolju

0 - ne vpliva

Dobro upravljanje / PD/GG

2 – je poglavitni namen dejavnosti