Skoči na vsebino

VEČ

Država prejemnica

Uganda

Naslov projekta

Večja varnost preskrbe s hrano in pitno vodo med begunskim in lokalnim prebivalstvom v Ugandi navkljub humanitarnim krizam

Številka pogodbe

C1811-17-000032

Prejemnik sredstev

Forum za enakopraven razvoj, društvo

Koda prejemnika

20000 () Non-governmental organisations (NGOs) and civil society

Vrsta pomoči

C01: projekti

Vsebinska opredelitev pomoči

74010: Disaster prevention and preparedness

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Datum podpisa pogodbe

24.1.2017

Obdobje izvajanja

Od

1. 2. 2017

Do

15. 10. 2019

Predvidena vrednost v EUR

2017

45.000,00

2018

50.000,00

2019

55.000,00

Realizirana vrednost v EUR

2017

45.000,00

2018

50.000,00

2019

 

Spletna stran izvajalca

www.forumfer.org

Vpliv na podnebne spremembe (blaženje)

0 - ne vpliva

Vpliv na podnebne spremembe (prilagajanje)

1 - močno vpliva

Vpliv na biodiverziteto

0 - ne vpliva

Vpliv na dezertifikacijo

0 - ne vpliva

Vpliv na enakost spolov

1 - močno vpliva

Vpliv na zmanjšanje tveganja nesreč

1 - močno vpliva

Vpliv na povečanje odpornosti na nesreče

2 - je poglavitni namen dejavnosti

Ključni (pod)cilj trajnostnega razvoja iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030