Skoči na vsebino

OPOLNOMOČENJE BEGUNSKIH ŽENSK V UGANDI - REČI NE NEEAKOSTIM, RANLJIVOSTI IN REVŠČINI

Projekt naslavlja opolnomočenje žensk v Ugandi, predvsem begunk, ki so iz različnih razlogov z družinami zapustile Burundi, Ruando ali Južni Sudan. Zaradi svojega statusa se težko zaposlijo, živijo v revščini in so potisnjene na družbeni rob. Namen projekta je ustvariti možnosti za samozaposlitev s socialnim podjetništvom in s tem prispevati k večji ekonomski neodvisnosti žensk, zlasti begunk, ter izboljšati položaj žensk z uresničevanjem njihovih pravic.

 

Cilji projekta se uresničujejo z naslednjimi aktivnostmi: prenova in oprema prostorov za usposabljanje, usposabljanje za gojenje gob in frizerstvo, nakup in priprava zemljišča za gojenje gob ter nakup motorja in kolesa za prevoz gob. V okviru projekta bo urejen prostor in zagotovljena oprema za frizersko dejavnost. Pripravljeni in tiskani bodo tudi priročniki za gojenje gob in frizerstvo. Poleg tega bo za begunke organizirano izobraževanje o pravicah žensk in enakosti spolov ter reproduktivnem in spolnem zdravju. Več »