Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta / Donor project N°

1811-13-000070

Prejemnik sredstev / Channel of delivery name

Društvo Edirisa

Koda prejemnika / Channel code

22000 Donor country-based NGO

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

43081: Multisector education/training

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

24.5.2013

Obdobje izvajanja / Start – End

1.1.2013 - 1.10.2014

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

60.000

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

60.000

Spletna stran prejemnika / Channel of delivery web page

edirisa.si