Skoči na vsebino

MOČ BATWA ŽENSK: Z NOVIM ZNANJEM DO BOLJŠEGA POLOŽAJA LJUDSTVA BATWA NA JUGOZAHODU UGANDE

 

Projekt se je osredotočal na eno najmanj razvitih držav in na najbolj zapostavljeno manjšino v njej ter na ženske kot najbolj ranljivo skupino. Ljudstvo Batwa je med najbolj revnimi in najbolj diskriminiranimi prebivalci Ugande. Staroselsko ljudstvo Batwa je bilo brez nadomestila izgnano iz njihovega prvotnega okolja zaradi krčenja gozdov in ustanavljanja narodnih parkov, zato danes živijo na robu gozdov v najbolj odročnih predelih.
 

Cilj projekta je bil opolnomočenje ljudstva Batwa s poudarkom na opolnomočenju žensk prek usposabljanja in ozaveščanja. S tem je prispeval k boljšim življenjskim razmeram, ekonomski neodvisnosti, prehranski varnosti, enakopravnosti med spoloma, poznavanju pravic ter vključevanju otrok v osnovno šolo.
 

Cilji projekta so bili uresničeni s praktičnim usposabljanjem z namenom dolgoročnega opolnomočenja z novimi znanji (pismenost, izdelava ročnih izdelkov, poljedelstvo), kar je prispevalo k izboljšanju ekonomskega in družbenega položaja ljudstva Batwa. Poudarek je bil tudi na ozaveščanju deležnikov o pravicah žensk in širše javnosti o položaju ljudstva Batwa. Več »