Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta / Donor project N°

1811-13-000072

Prejemnik sredstev / Channel of delivery name

Mirovni inštitut / The Peace institute

Koda prejemnika / Channel code

22000 Donor country-based NGO

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

15170: Women’s equality organisations and institutions

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

25.5.2013

Obdobje izvajanja / Start – End

1.5.2013 - 1.10.2014

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

60.000

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

60.000

Spletna stran prejemnika / Channel of delivery web page

www.mirovni-institut.si/Projekt/Detail/si/projekt/Z-izobrazevanjem-in-ekonomskim-opolnomocenjem-zensk-do-enakosti-spolov-v-Ruandi/