Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta oz. pogodbe / Donor project N°

1811-13-000069

Prejemnik sredstev / Channel of delivery name

Slovenska Karitas / Caritas Slovenia

Koda prejemnika / Channel code

22000 () Donor country-based NGO

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

11120: Education facilities and training

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

25.5.2013

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

18.1.2013

Do / To

1.6.2014

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

2013

30.000,00

2014

30.000,00

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

2013

30.000,00

2014

30.000,00

Spletna objava (izvajalec)

www.karitas.si/akcije/za-srce-afrike/