Skoči na vsebino

ZAGOTOVITEV TRAJNIH KAPACITET ZA KAKOVOSTNO OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE ZA OTROKE IZ REVNIH DRUŽIN V OKROŽJU KICUKIRU V KIGALIJU V RUANDI

 

Projekt je bil namenjen enakopravnemu dostopu do kakovostne izobrazbe, ki je osnova za razvoj družbe in zmanjšanje revščine ter je hkrati človekova pravica. Ruanda še vedno po 20 letih čuti posledice večletne državljanske vojne in genocida, kar vpliva tudi na dostop do kakovostne izobrazbe. V državi trenutno dokonča osnovno šolo 69 odstotkov otrok, pismenih pa je 77 vseh prebivalcev, starejših od 15 let. Premalo je šol, učilnic in učiteljev.
 
Glavni cilj projekta je bil dosežen: trajen dostop do kakovostne osnovnošolske izobrazbe predvsem za otroke iz revnih družin iz okrožja Kicukuru v Kigaliju in en obrok na dan. V okviru projekta je bila dokončana in opremljena nova osnovna šola z dostopom do pitne vode, usposobljeni so bili učitelji, ki bodo tam poučevali, ko se bo januarja 2015 začelo novo šolsko leto. Glavni uporabniki projekta so otroci iz plemen Hutu, Tutsi in Twa, ki obiskujejo šolo in učitelji, ki bodo v njej poučevali.
 
Projekt je prispeval k uresničitvi 2. razvojnega cilja tisočletja – doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo. Po osnovni šoli bodo revni otroci iz Kicukira imeli možnost nadaljevati šolanje ter s tem priti do poklica in zaposlitve. Projekt bo tako dolgoročno prispeval tudi k zmanjšanju revščine v podsaharski Afriki. Več »

 

Fotoreportaža za projekt »Zagotovitev trajnih kapacitet za kakovostno osnovnošolsko izobraževanje za otroke iz revnih družin v okrožju Kicukiru v Kigaliju v Ruandi«

 

Otvoritev nove osnovne šole v Kigaliju v Runadui, spletna novica MZZ, 6.6.2014

 

Zgrajena in opremljena osnovna šola s 7-imi učilnicami za 500 otrok iz revnih družin v Kigaliju v Ruandi, spletna novica MZZ, 24.6.2014

 

Petsto afriških otrok v nove šolske klopi, članek časopisa Delo 8.7.2014