Skoči na vsebino

IZOBRAŽEVANJE IN EKONOMSKO OPOLNOMOČENJE RANLJIVIH SKUPIN ŽENSK V RUANDI

Projekt se osredotoča na deprivilegiran položaj žensk v ruandski družbi. Njihov položaj je posledica nizke stopnje izobraženosti (28 % žensk nima zaključenega osnovnošolskega izobraževanja), ekonomske odvisnosti (50 % žensk dela neformalno in niso plačane v denarju), pomanjkanja veščin, ki bi omogočale osnovni dohodek itd. Vse to vpliva na revščino celotnih družin, opuščanje šolanja otrok in nadaljnje izkoriščanje žensk. Problem je prisoten med revnimi ženskami tako v ruralnem kot v urbanem okolju – in tako je tudi v izbranih lokalnih okoljih, kjer se bo projekt izvajal.

 

Cilj projekta, v katerega je vključenih več kot 800 žensk in deklet, je povečanje pismenosti in ekonomske neodvisnosti najbolj ranljivih skupin žensk in deklet v predmestjih in okolici Kigalija ter zmanjšanje razlik med moškimi in ženskami. Z opismenjevanjem ter usposabljanjem za šivilje in frizerke bodo izboljšale svoje zaposlitvene možnosti in ekonomski položaj, kar jim bo pomagalo izstopiti iz začaranega kroga revščine. Projekt prispeva tudi k zmanjševanju razlik med spoloma ter k odpravi diskriminacije žensk in deklic. Več»