Skoči na vsebino

VEČ

Država prejemnica

Ruanda

Naslov projekta

Učinkovitejša raba virov za trajnostno preživetje v okrožju Karongi v Ruandi

Številka pogodbe

C1811-18-000004

Prejemnik sredstev

Slovenska karitas

Koda prejemnika

20000 Non-governmental organisations (NGOs) and civil society

Vrsta pomoči

C01: projekti

Vsebinska opredelitev pomoči

41081: Environmental education / training

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Datum podpisa pogodbe

18. 1. 2018

Obdobje izvajanja

Od

1. 1. 2018

Do

15. 10. 2020

Predvidena vrednost v EUR

2018

60.000,00

2019

80.000,00

2020

60.000,00

Realizirana vrednost v EUR

2018

60.000,00

2019

 

2020

 

Spletna stran izvajalca

www.karitas.si

Vpliv na okolje

2 - je poglavitni namen dejavnosti

Vpliv na podnebne spremembe (blaženje)

2 - je poglavitni namen dejavnosti

Vpliv na podnebne spremembe (prilagajanje)

2 - je poglavitni namen dejavnosti

Vpliv na enakost spolov

1 - močno vpliva

Ključni (pod)cilj trajnostnega razvoja iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030

12.2 Do leta 2030 doseči trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in njihovo učinkovito rabo