Skoči na vsebino

UČINKOVITEJŠA RABA VIROV ZA TRAJNOSTNO PREŽIVETJE V OKROŽJU KARONGI V RUANDI

Projekt bo usmerjen v dostopnost, zaščito in učinkovito rabo naravnih virov v zahodni Ruandi. Tam je njihova izraba neustrezna, zato je ogroženo preživetje najrevnejšega prebivalstva. V Ruandi, ki je najgosteje naseljena afriška država, je preživetje večinoma odvisno od poljedelstva. Primanjkuje obdelovalnih površin in rodovitnost prsti je vse manjša. Pogoje za kmetovanje poslabšujejo tudi čezmerno krčenje gozdov, erozija in suše.

 

Cilj projekta je izboljšanje dostopa do naravnih virov in povečanje učinkovitosti njihove rabe, povečanje možnosti za preživetje in izboljšanje kakovosti življenja najrevnejših prebivalcev v zahodni Ruandi. V okviru projekta bo 600 najbolj ranljivih gospodinjstev na območjih Mutuntu in Gashari v okrožju Karongi izboljšalo uporabo učinkovitih in okolju prijaznih virov energije na več področjih. V gospodinjstvih bo nameščen sistem solarnih luči in zgrajene peči, ki bodo znatno zmanjšale porabo drv pri kuhanju in omogočile bolj zdravo okolje. Z gradnjo teras in nasaditvijo dreves bodo obdelovalne površine zaščitene pred erozijo. Številna usposabljanja bodo namenjena tudi izboljšanju kmetijskih praks, kar bo trajnostno prispevalo k večji pridelavi. Usvojena znanja in veščine bodo ženskam in dekletom omogočila izvajanje okolju prijaznih dejavnosti, ki bodo lahko tudi njihov vir dohodka. Več»