Skoči na vsebino

VEČ

Št. pogodbe

1811-15-000057

Prejemnik sredstev

Slovenska karitas

Koda prejemnika

20000 () NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS (NGOs) AND CIVIL SOCIETY

Vrsta pomoči

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči

12261: Health education

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe

1. 6. 2015

Obdobje izvajanja

Od

9. 2. 2015

Do

31. 8. 2017

Predvidena vrednost v EUR

2015

24.000,00

2016

31.000,00

2017

25.000,00

Realizirana vrednost v EUR

2015

24.000,00

2016

31.000,00

2017

25.000,00

Spletna objava (izvajalec)

www.karitas.si

Podnebne spremembe (blaženje)

0 - ne vpliva

Podnebne spremembe (prilagajanje)

0 - ne vpliva

Enakost spolov

2 - je poglavitni namen dejavnosti

Okolje

n. p. / n. a.

Dobro upravljanje / PD/GG

n. p. / n. a.