Skoči na vsebino

IZBOLJŠANJE ZDRAVJA IN POGOJEV ZA ŽIVLJENJE OTROK IN ŽENSK V SV RUANDI

Projekt je naslavljal izboljšanje zdravja in vsestransko dobrobit žensk in otrok ter skušal posredno zmanjšati revščino na območju Mukungu in Musanga v Ruandi, kjer delujeta zdravstvena centra, ki oskrbujeta 37.000 ljudi. V teh revnih podeželskih krajih je stopnja rodnosti visoka in starši težko nahranijo in šolajo otroke.

 

Specifični cilji projekta so bili: večja ozaveščenost nosečnic o reproduktivnem zdravju in potrebi po porodu v porodnišnici, izobraževanje o primernem zdravstvenem varstvu ter higieni in prehrani novorojenčkov in otrok v zgodnjem otroštvu.

 

Za doseganje ciljev je projekt vključeval naslednje aktivnosti: redno izobraževanje o načrtovanju družine, zdravstvena vzgoja, oskrba nosečnic, novorojenčkov in otrok, zagotavljanje usposobljenega kadra za vzgojo o načrtovanju družine, obnova in razširitev prostorov za porod v zdravstvenem centru, usposabljanje mater za šivanje ter priprava paketa za porodnice. Več »