Skoči na vsebino

VEČ

Država prejemnica

Maroko

Naslov projekta

Izobraževanje o človekovih pravicah in opolnomočenje otrok v Maroku

Številka pogodbe

C1811-17-000035

Prejemnik sredstev

SLOVENSKA FILANTROPIJA, Združenje za promocijo prostovoljstva

Koda prejemnika

20000 () Non-governmental organisations (NGOs) and civil society

Vrsta pomoči

C01: projekti

Vsebinska opredelitev pomoči

15160: Human rights

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Datum podpisa pogodbe

16. 2. 2017

Obdobje izvajanja

Od

1. 4. 2017

Do

30. 5. 2019

Predvidena vrednost v EUR

2017

15.000,00

2018

15.000,00

2019

15.000,00

Realizirana vrednost v EUR

2017

15.000,0015.000,0015.000,0015.000.0015.000,00

2018

15.000.0015.000,00

2019

 

Spletna stran izvajalca

www.filantropija.org

Vpliv na podnebne spremembe (blaženje)

0 - ne vpliva

Vpliv na podnebne spremembe (prilagajanje)

0 - ne vpliva

Vpliv na biodiverziteto

0 - ne vpliva

Vpliv na dezertifikacijo

0 - ne vpliva

Vpliv na enakost spolov

1 - močno vpliva

Vpliv na zmanjšanje tveganja nesreč

0 - ne vpliva

Vpliv na povečanje odpornosti na nesreče

0 - ne vpliva

Ključni (pod)cilj trajnostnega razvoja iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030

4.7 Do leta 2030 poskrbeti, da bodo vsi učenci pridobili znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, tudi z izobraževanjem o trajnostnem razvoju in trajnostnem načinu življenja, človekovih pravicah, enakosti spolov, spodbujanju kulture miru in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju