Skoči na vsebino

VEČ

Št. projekta / Donor project N°

1811-13-000032

Prejemnik sredstev /

Channel of delivery name

ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti /

ITF Enhancing Human Security

Koda prejemnika / Channel code

22000 Donor country-based NGO

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

12181: Medical education/training

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

14.3.2013

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

1.1.2013

Do / To

31.12.2013

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

2013

70.000,00

 

 

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

2013

64,327,79

 

 

Spletna objava (izvajalec)

http://www.itf-fund.si/disruptive-challenges/libya

Podnebne spremembe (blaženje) /

Climate change (mitigation)

0 - ne vpliva / not targeted

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

Climate change (adaptation)

0 - ne vpliva / not targeted

Enakost spolov / Gender equality

n. p. / n. a.

Pomoč okolju / Aid to environment

n. p. / n. a.

Dobro upravljanje / PD/GG

n. p. / n. a.