Skoči na vsebino

VEČ

Država prejemnica

Egipt

Naslov projekta

Ozaveščanje in izobraževanje o otrokovih pravicah v Egiptu

Številka pogodbe

C1811-18-000006

Prejemnik sredstev

Zavod KROG izobraževanje, razvoj, dobrodelnost

Koda prejemnika

22000 () Donor country-based NGO

Vrsta pomoči

C01: projekti

Vsebinska opredelitev pomoči

15160: Human rights

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Datum podpisa pogodbe

18. 1. 2018

Obdobje izvajanja

Od

1. 1. 2018

Do

30. 9. 2020

Predvidena vrednost v EUR

2018

15.000,00

2019

15.000,00

2020

15.000,00

Realizirana vrednost v EUR

2018

15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00

2019

 

2020

 

Spletna stran izvajalca

www.zavod-krog.si

Vpliv na okolje

1 - močno vpliva

Vpliv na podnebne spremembe (blaženje)

0 - ne vpliva

Vpliv na podnebne spremembe (prilagajanje)

0 - ne vpliva

Vpliv na enakost spolov

1 - močno vpliva

Ključni (pod)cilj trajnostnega razvoja iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030

4.7 Do leta 2030 poskrbeti, da bodo vsi učenci pridobili znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, tudi z izobraževanjem o trajnostnem razvoju in trajnostnem načinu življenja, človekovih pravicah, enakosti spolov, spodbujanju kulture miru in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju