Skoči na vsebino

EGIPT SKOZI OČI OTROKA

Namen projekta je bilo povečanje vloge izobraževalnih delavcev in zaposlenih v rejniških domovih na področju opolnomočenja otrok in ozaveščanja o pravicah otrok. Končni cilj projekta je bil krepitev spoštovanja in uresničevanje otrokovih pravic.


Doseženi rezultati projekta so:
- 15 usposobljenih mentorjev za ozaveščanje in usposabljanje o otrokovih pravicah;
- 15 novih mentorjev izvedlo 4 delavnice za 100 sodelavcev iz šol in skrbniških centrov ter 12 delavnic za 100 otrok o njihovih pravicah;
- 100 usposobljenih rejniških, socialnih in mladinskih delavcev za spoštovanje otrokovih pravic;
- izvedba delavnic za 100 ranljivih otrok.

 
Projekt ima dolgoročne učinke, saj je pripomogel k večjemu spoštovanju pravic otrok in razumevanju njihovega razvoja med tistimi, ki z njimi delajo, ter pristojnimi oblastmi. Obenem so se tudi otroci bolje zavedali svojih pravic in se bodo v prihodnje znali zaščititi. Projekt je trajnosten, saj se je oblikovala skupina mentorjev, usposobljenih za izvajanje usposabljanja s področja otrokovih pravic in opolnomočenja otrok. Svoje znanje prenašajo na sodelavce, ki so dejavni v izobraževalnih ali vzgojnih ustanovah. S tem se usposabljajo novi mentorji. Več »