Skoči na vsebino

PROJEKTI V PODEŽELSKEM KRAJU RUZO V BURUNDIJU 2007 - 2012

Slovenska karitas je v podeželskem kraju Ruzo v Burndiju glede na potrebe lokalnega prebivalstva v letih 2006/2007 zgradila vodnjak za potrebe delovanja dispanzerja, v letih 2008 do 2010 podprla gradnjo nove dvonadstropne porodnišnice in opremljanje le-te s porodniško medicinsko opremo ter 50-imi posteljami, jo opremila tudi s sončnimi celicami ter za potrebe delovanja porodnišnice podprla gradnjo 3 rezervoarjev za vodo. Opremo in sončne celice za porodnišnico je v letih 2010/11 po projektu sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve RS, prav tako izobraževanja za lokalno zdravstveno osebje in zdravstveno vzgojo za tamkajšnje prebivalce.

 

V okviru zdravstvenega centra v kraju Ruzo v Burundiju, ki deluje zraven porodnišnice in kamor dnevno pride po pomoč do 350 ljudi, se je v letih 2010 do 2012 podprlo obnovo prostorov in dotrajane strehe (470 m2) na centru ter gradnjo dodatnih bolnišničnih prostorov, namenjenega za hospitalizacijo otrok in odraslih ter ga opremili s sončnimi celicami. Ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve RS, se je za potrebe zdravstvenega centra podprla gradnjo 2-rezervoarjev za vodo (65 m3), kupilo 36 postelj in drugo potrebno opremo ter nadaljevalo z izobraževanji kadra in zdravstveno vzgojo prebivalstva. Podprlo se je tudi gradnjo dodatnega tretjega vodnjaka za zdravstveni center in obnovilo vaški vodnjak. Suše so namreč v teh krajih vse hujše, druge možnosti za oskrbo z vodo tam ni. Podprla se je tudi gradnja 33-ih tradicionalnih WC-jev za potrebe družin iz okoliških krajev. V vsa dela, ki jih je spremljala misijonarka Bogdana Kavčič, je bilo vključenih preko 50 domačinov, ki so s tem dobili možnost za delo.

 

Skupna vrednost projektov v kraju Ruzo v Burundiju v letih od 2007 do 2012 je cca. 600.000 EUR. Ministrstvo za zunanje zadeve je prispevalo preko odobrenih projektov 115.000 EUR, Slovenska karitas preko sredstev akcije Za srce Afrike preko 400.000 EUR, Misijonsko središče pa 66.000 EUR.

 

Projekti so prinesli resničen napredek v ta podeželski kraj v Burundiju. »Ljudje so se začeli premikati, začeli so delati in želijo napredovati. Ko opazujem delavca na gradbišču, kako z zadovoljstvom gleda na zgradbo, sem prepričana da se je v Ruzu nekaj premaknilo«, je dejala misijonarka Sylvie Toison, vodja del v Ruzo. Prebivalci so sedaj deležni kvalitetnejše zdravstvene oskrbe, kader ima boljše pogoje dela. Dolgoročno se bo s tem projektom izboljšalo zdravje prebivalstva, ki živi na območju kraja Ruzo. Film Porodnišnica in zdravstveni center