Skoči na vsebino

OSNOVNA ŠOLA V KABINGU - PRAVICA DO IZOBRAZBE IN OTROŠTVA BREZ NASILJA

Projekt je spodbujal univerzalno osnovnošolsko izobraževanje otrok v Burundiju in prispeval k doseganju 4. cilja trajnostnega razvoja, ki predvideva pravično in kakovostno izobraževanje ter spodbujanje priložnosti za vseživljenjsko učenje.
 
V okviru projekta je bila v Kabingu zgrajena in opremljena šola za 300 otrok z devetimi učilnicami ter pisarnami za učitelje. Ločeno so zgrajene tudi sanitarije. Novo šolo, v kateri se je pouk začel izvajati leta 2016, obiskuje veliko razseljenih in osirotelih otrok ter beguncev. V okviru projekta so potekala tudi usposabljanja o otrokovih pravicah in preprečevanju konfliktov za otroke in starše.
Priložnost zaslužka in pridobivanja novih znanj je v okviru projekta dobila tudi lokalna skupnost, saj so gradbena dela izvajali domačini.
 
Projekt dolgoročno vpliva na ciljno skupino, tj. šoloobvezne otroke v Kabingu, ki jim je s pomočjo izobrazbe in s poznavanjem ter spoštovanjem človekovih pravic omogočena boljša in varnejša prihodnost. Več »

 

Kakovostno osnovnošolsko izobraževanje za več kot 1200 otrok iz Burundija, spletna novica MZZ, 26. 5. 2017

Slovenska šola v Burundiju, spletna novica MZZ, 13. 1. 2017