Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta / Donor project N°

1811-13-000071

Prejemnik sredstev / Channel of delivery name

Humanitarno društvo ADRA Slovenija

Koda prejemnika / Channel code

22000 Donor country-based NGO

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

16040: Low-cost housing

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

31.5.2013

Obdobje izvajanja / Start – End

1.2.2013 - 30.9.2014

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

60.000

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

60.000

Spletna stran prejemnika / Channel of delivery web page

www.adra.si/index.php/blog/v-burundiju-raste-slovenska-vas/