Skoči na vsebino

SKLADNOST POLITIK ZA RAZVOJ

 

Skladnost politik za razvoj (policy coherence for development – PCD) je pomembno načelo mednarodnega razvojnega sodelovanja. Pomeni, da nacionalne politike na različnih področjih, ki lahko vplivajo na države v razvoju,  upoštevajo in podpirajo, oziroma vsaj ne zmanjšujejo učinkov mednarodnega razvojnega sodelovanja. Načelo torej spodbuja usklajevanje  različnih sektorskih politik s politiko razvojnega sodelovanja. V kolikor različne politike posamezne države niso usklajene s politiko mednarodnega razvojnega sodelovanja, imajo lahko negativen vpliv na države v razvoju in posledično ogrozijo učinke mednarodnega razvojnega sodelovanja. Tipične sektorske politike, ki imajo lahko velik vpliv na politiko razvojnega sodelovanja so trgovinska, okoljska, kmetijska, finančna in varnostna politika.

 

Ločimo več nivojev skladnosti politik: horizontalna skladnost med različnimi ministrstvi in organi oziroma med razvojnimi in ne-razvojnimi politikami; vertikalna skladnost znotraj vladnih struktur; skladnost med politikami države donatorice in partnerske države ter multilateralna skladnost, kjer se upošteva skladnost politik med različnimi državami in organizacijami.

 

Skladnost politik za razvoj je del pravnega reda EU, opredeljena je v 208. členu Pogodbe o delovanju EU. EU namenja poseben poudarek skladnosti politik za razvoj na petih področjih: trgovina in finance, podnebne spremembe, varnost hrane, migracije, varnost. PCD in EU

 

OECD (ki spada med vodilne organizacije v prizadevanjih po uveljavljanju načela PCD) je identificiral naslednje predloge za krepitev izvajanja PCD:
• politična zaveza načelu PCD v pomembnih strateških političnih dokumentih;
• vzpostavitev institucionalnega mehanizma koordinacije politik
• vzpostavitev sistema nadzora, analize in poročanja.
PCD in OECD DAC