Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SKLADNOST POLITIK ZA RAZVOJ

Skladnost politik za razvoj (Policy Coherence for Development – PCD) je pomembno načelo mednarodnega razvojnega sodelovanja. Načelo skladnosti politik za razvoj Sloveniji narekuje, da upošteva cilje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči pri vseh svojih politikah, ki lahko vplivajo na države v razvoju. Načelo skladnosti politik za razvoj zagovarja uskladitev politik s ciljem, da se izključi ali vsaj ublaži njihove negativne stranske učinke na razvoj partnerskih držav. Poleg upoštevanja cilja neškodljivosti se je potrebno zavzemati za vzpostavljanje sinergij med različnimi sektorskimi politikami in povečevanje njihovega pozitivnega učinka.

Načelo spodbuja usklajevanje različnih sektorskih politik s politiko razvojnega sodelovanja. Če različne politike posamezne države niso usklajene s politiko mednarodnega razvojnega sodelovanja, imajo lahko negativen vpliv na države v razvoju in posledično ogrozijo učinovitost mednarodnega razvojnega sodelovanja. Tipične sektorske politike, ki imajo lahko velik vpliv na politiko razvojnega sodelovanja so trgovinska, okoljska, kmetijska, finančna in varnostna politika.
 
Ločimo več nivojev skladnosti politik: horizontalna skladnost med različnimi ministrstvi in organi oziroma med razvojnimi in ne-razvojnimi politikami; vertikalna skladnost znotraj vladnih struktur; skladnost med politikami države donatorice in partnerske države ter multilateralna skladnost, kjer se upošteva skladnost politik med različnimi državami in organizacijami.
 
Skladnost politik za razvoj je del pravnega reda EU, opredeljena je v 208. členu Pogodbe o delovanju EU. Slovenija bo dolgoročno poseben poudarek namenila prioritetnim področjem skladnosti politik za razvoj, ki predstavljajo tudi prioritetna področja EU. Ta področja navaja Novo Evropsko soglasje o razvoju in obsegajo: (i) trgovino in finance, (ii) okolje in podnebne spremembe, (iii) prehransko varnost, (iv) migracije in (v) varnost. Dodatno pozornost se namenja tudi (i) nezakonitim finančnim tokovom in izogibanju plačila davka ter (ii) spodbujanju trgovine in odgovornih naložb. PCD in EU
 
OECD (ki spada med vodilne organizacije v prizadevanjih po uveljavljanju načela PCD) je identificiral naslednje predloge za krepitev izvajanja PCD:
• politična zaveza načelu PCD v pomembnih strateških političnih dokumentih;
• vzpostavitev institucionalnega mehanizma koordinacije politik
• vzpostavitev sistema nadzora, analize in poročanja.
PCD in OECD DAC

 

Širši koncept skladnosti politik zaobjema skladnost politik za trajnostni razvoj, katerega del je skladnost politik za razvoj. Medtem ko se skladnost politik za razvoj nanaša na zagotavljanje skladnosti na mednarodni ravni oziroma v odnosu do držav v razvoju, se skladnost politik za trajnostni razvoj nanaša na uresničevanje skladnosti tudi znotraj posamezne države v povezavi z uresničevanjem ciljev Agende 2030.