Skoči na vsebino

CENTER SEVER-JUG

Evropski center za globalno soodvisnost in solidarnost oziroma Center Sever-Jug je bil ustanovljen leta 1990 v Lizboni. Primarni cilj centra je zagotoviti ustrezni okvir za sodelovanje med severom in jugom, da bi okrepili zavedanje o globalni soodvisnosti in promovirali politike solidarnosti v skladu s cilji in načeli Sveta Evrope. Center tako želi  razvijati povezave z vladami, lokalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami, parlamentarci in mediji v državah na drugih koncih sveta z namenom, da se pospešuje razvoj človekovih pravic, pluralistične demokracije in svetovnega izobraževanja. Med geografskimi prioritetami centra so države južnega Sredozemlja in afriške države.  

  
Center si prizadeva spodbujati globalno učenje dvigovati zavest o razsežnosti človekovih pravic in vlogi civilne družbe, razvijati mednarodno solidarnost na lokalni ravni, graditi podporo za mednarodno razvojno pomoč, pospeševati svobodo medijev in izboljševati odnose med Severom in Jugom z  različnimi aktivnostmi, med katerimi sta tudi vsakoletna nagrada Sever–Jug in teden globalnega izobraževanja. Deluje pod pokroviteljstvom Generalnega direktorata Evropske komisije za izobraževanje in kulturo.

 

Na pobudo programa za globalno izobraževanje Centra Sever-Jug je skupina udeležencev  iz mreže tedna globalnega izobraževanja oblikovala Smernice za globalno izobraževanje.

 

Dokumenti iz področja globalnega učenja:

 

Council of Europe White Paper on Intercultural Dialogue ‘Living together as equals in dignity’
Global Education in Europe to 2015, Maastricht Congress defines global education and calls for the development of national strategies for strengthening of global education

UNECE Strategy for education for sustainable development adopted at the High-level meeting, Economic Commission for Europe, Committee on Environmental Policy, CEP/AC.13/2005/3/Rev.1, 23 March 2005 
United Nations Year of Dialogue Among Civilizations
UNOY Peacebuilders Advocacy Strategy
UN Secretary General launches the Alliance of Civilizations initiative