Skoči na vsebino

PREDSTAVITEV POSEBNEGA POROČILA OECD (LJUBLJANA, 18. APRIL 2012)

Ministrstvo za zunanje zadeve je 18. aprila 2012 javno predstavilo Posebno poročilo OECD o razvojnem sodelovanju Slovenije (OECD/DAC Special review of Slovenia), katerega namen je bil temeljito preučiti pravne in strateške podlage, institucionalni vidik izvajanja ter skladnost slovenskega razvojnega sodelovanja z mednarodno dogovorjenimi normami.


Ugotovitve v poročilu so, da je Slovenija v osmih letih – tj. od leta 2004, ko je tudi uradno postala donatorica - napravila pomemben napredek, saj je poleg pravnih podlag in strateških smernic opravila tudi temeljito integracijo v mednarodne organizacije na tem področju. Dolgoročno gledano se je povečal delež uradne razvojne pomoči, izvajanje projektov in programov razvojnega sodelovanja pa je postalo ustaljena praksa in nepogrešljiv del slovenske zunanje politike.


Po drugi strani poročilo navaja izzive, s katerimi se Slovenija na tem področju sooča danes, in priporočila, kako bi se veljalo soočiti z njimi. Med glavnimi izzivi poročilo navaja potrebo po posodobitvi pravnih podlag in strateških usmeritev, potrebo po spodbujanju specializacije diplomatskega poklica na tem področju ter priporočilo, da naj se razvojno sodelovanje poskusi izvajati manj razdrobljeno in strateško bolj osredotočeno na tista področja ali območja delovanja, kjer ima Slovenija pomembne primerjalne prednosti.


Na predstavitvi, ki je potekala interaktivno v obliki okroglih miz, so sodelovali govorci iz Sekretariata OECD, Švice, Nove Zelandije, visoki predstavniki MZZ, akademske sfere, nevladnih organizacij in izvajalskih ustanov. Pogovarjali so se o predlogih za nadaljnje izboljšave sedanjega sistema ter o globalnih trendih na področju razvojnega sodelovanja (več informacij o govorcih in vsebini okroglih miz je na voljo tukaj. Razumeti je bilo, da se sodobno slovensko razvojno sodelovanje srečuje s podobnimi izzivi kot tudi sistemi preostalih evropskih donatorjev – zaradi gospodarske in finančne krize uradna razvojna pomoč ne narašča tako hitro, kakor bi si želeli; veliko je dilem kako usmerjati razvojne vire – v bilateralno ali multilateralno sodelovanje; potrebno je razmisliti, kako najbolje vzpostaviti sistem ocenjevanja izvajanja projektov ter drugo.

 

Predstavitev je Ministrstvo organiziralo skupaj z Odborom OECD za razvojno pomoč in s Platformo slovenskih NVO SLOGA. Gostitelj dogodka je bil državni sekretar dr. Božo Cerar, ki tudi običajno zastopa Slovenijo na zasedanjih ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje.