Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DELOVANJE ORGANIZACIJE ZA GOSPODARSKO SODELOVANJE IN RAZVOJ NA PODROČJU MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA

V okviru Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) se s tematiko mednarodnega razvojnega sodelovanja ukvarjajo naslednji organi:

Odbor za razvojno pomoč OECD DAC oblikuje standarde razvojnih financ ter skrbi za statistike in usmeritve za poročanje donatoric o uradni razvojni pomoči - ODA. Države članice so zavezane, da bodo spoštovale priporočila DAC pri oblikovanju in izvajanju politik mednarodnega razvojnega sodelovanja in letno poročale o ODA. Odbor za razvojno pomoč izvaja tudi vzajemne preglede mednarodnega razvojnega sodelovanja držav članic.

 

Delovanje Slovenije v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja

 

Slovenija aktivno sodeluje tudi v Odboru za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD-DAC), kamor se je vključila 4. decembra 2013 in njegovih delovnih telesih, zlasti v delovni skupini za učinkovitost pomoči, delovni skupini za statistiko in strokovno posvetovalni mreži za evalvacije. Odboru poroča o izpolnjevanju zavez na področju financiranja za razvoj. Slovenija zaseda tudi funkcijo facilitatorke v Environet, pododboru DAC, ter se udeležuje mreže za enakost spolov Gendernet. Slovenija tudi podpira krepitev sodelovanja z Razvojnim centrom OECD, v katerega se je včlanila 2015, predvsem na področju sodelovanja z zasebnim sektorjem.

 

Junija 2017 se je zaključil prvi medsebojni pregled (peer review) razvojnega sodelovanja Slovenije. Pregled je potekal v času, ko Ministrstvo za zunanje zadeve pripravlja nove strateške usmeritve razvojnega sodelovanja. Slovenija je kot članica DAC zavezana k uresničitvi priporočil, kar bo Sekretariat DAC ponovno pregledal čez približno dve leti, s t.i. vmesnim pregledom, drugi peer review pa naj bi bil opravljen po preteku štirih do petih let, torej leta 2021 ali 2022. Med pregledom so bile prepoznane ključne prednosti razvojnega sodelovanja Slovenije (mdr. fleksibilnost in zanesljivost naše pomoči, ki temelji na prepoznavanju potreb partnerskih držav). Slednje predstavlja dober temelj za v prihodnje. Enako je z izpostavljenimi izzivi (mdr. skladnost politik za razvoj in koordinacija, celostni vladni pristop), ki zahtevajo podrobnejšo analizo vzrokov za stanje in določitev nadaljnjih korakov. Eden izmed njih je tudi priprava Strategije mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije. Javna predstavitev, glavne ugotovitve in priporočila (slovenski jezik, angleški jezik), celotno besedilo pregleda (angleški jezik).

 

Pomembnejši dokumenti OECD s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja