Skoči na vsebino

DELOVANJE ORGANIZACIJE ZA GOSPODARSKO SODELOVANJE IN RAZVOJ NA PODROČJU MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA

Odbor za razvojno pomoč OECD izvaja tudi vzajemne preglede mednarodnega razvojnega sodelovanja. V letu 2017 bo medsebojni pregled izveden v Sloveniji.

Predstavitev Posebnega poročila OECD (Ljubljana, 18. april 2012)

 

Delovanje Slovenije v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja

 

Slovenija sodeluje tudi v Odboru za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD-DAC), kamor se je vključila 4. decembra 2013 in njegovih delovnih telesih, zlasti v delovni skupini za učinkovitost pomoči, delovni skupini za statistiko in strokovno posvetovalni mreži za evalvacije. Odboru poroča o izpolnjevanju zavez na področju financiranja za razvoj.

 

Več o delovanju OECD  na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja

Pomembnejši dokumenti OECD s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja