Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

CILJ 3. POSKRBETI ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE IN SPODBUJATI SPLOŠNO DOBRO POČUTJE V VSEH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH

3.1 Do leta 2030 na svetovni ravni zmanjšati umrljivost mater na manj kot 70 na 100.000 živorojenih otrok


3.2 Do leta 2030 preprečiti primere smrti novorojenčkov in otrok do petega leta starosti, ki se jim bi bilo mogoče izogniti, ter si v vseh državah prizadevati za zmanjšanje umrljivosti novorojenčkov na največ 12 na tisoč živorojenih otrok in umrljivosti otrok do petega leta starosti na največ 25 na tisoč živorojenih otrok


3.3 Do leta 2030 ustaviti epidemije aidsa, tuberkuloze, malarije in zapostavljenih tropskih bolezni ter preprečevati širjenje hepatitisa, bolezni, ki se prenašajo z vodo, in drugih nalezljivih bolezni


3.4 Do leta 2030 s preventivnimi ukrepi in zdravljenjem za tretjino zmanjšati število primerov prezgodnje smrti zaradi nenalezljivih bolezni ter promovirati duševno zdravje in dobro počutje


3.5 Učinkoviteje preprečevati in zdraviti odvisnost od drog in alkohola


3.6 Do leta 2020 na svetovni ravni prepoloviti število žrtev in poškodb zaradi prometnih nesreč


3.7 Do leta 2030 vsem omogočiti dostop do zdravstvene oskrbe na področju spolnega in reproduktivnega zdravja, tudi za načrtovanje družine, ozaveščanje in izobraževanje, ter vključiti reproduktivno zdravje v nacionalne strategije in programe

3.8 Poskrbeti za splošno zdravstveno zavarovanje, ki vključuje zaščito pred finančnimi tveganji, dostop do kakovostnih osnovnih zdravstvenih storitev ter dostop do varnih, učinkovitih, kakovostnih in poceni osnovnih zdravil in cepiv za vsakogar


3.9 Do leta 2030 občutno zmanjšati število primerov smrti in bolezni zaradi izpostavljenosti nevarnim kemikalijam ter onesnaženosti zraka, vode in tal

 

3.a Ustrezno okrepiti izvajanje Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom v vseh državah


3.b Podpirati raziskave in razvoj cepiv in zdravil za nalezljive in nenalezljive bolezni, ki prizadenejo večinoma države v razvoju, omogočiti dostop do poceni osnovnih zdravil in cepiv v skladu z deklaracijo iz Dohe o Sporazumu TRIPs in javnem zdravju, ki potrjuje pravico držav v razvoju, da v celoti uporabljajo določbe Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine glede prožnosti za varovanje javnega zdravja, ter predvsem omogočiti splošni dostop do zdravil


3.c Občutno povečati financiranje zdravstva ter zaposlovanje, poklicni razvoj, usposabljanje in ohranjanje zdravstvenih delavcev v državah v razvoju, zlasti v najmanj razvitih državah in malih otoških državah v razvoju


3.d Okrepiti usposobljenost vseh držav, zlasti držav v razvoju, za zgodnje opozarjanje, zmanjševanje tveganja in obvladovanje tveganj za zdravje na državni in svetovni ravni