Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

CILJ 16. SPODBUJATI MIROLJUBNE IN ODPRTE DRUŽBE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, VSEM OMOGOČITI DOSTOP DO PRAVNEGA VARSTVA TER OBLIKOVATI UČINKOVITE, ODGOVORNE IN ODPRTE USTANOVE NA VSEH RAVNEH

16.1 Povsod občutno zmanjšati pogostnost vseh oblik nasilja in s tem povezanih primerov smrti


16.2 Izkoreniniti zlorabo in izkoriščanje otrok, trgovino z njimi, vse vrste nasilja nad otroki in njihovo mučenje

 

16.3 Spodbujati spoštovanje načel pravne države na državni in mednarodni ravni ter poskrbeti za enakopraven dostop do pravnega varstva


16.4 Do leta 2030 občutno omejiti nezakonite finančne tokove in trgovino z orožjem, povečati zaseg in vračilo ukradenega premoženja ter se boriti proti vsem oblikam organiziranega kriminala


16.5 Občutno omejiti vse oblike korupcije in podkupovanja


16.6 Razviti učinkovite, odgovorne in pregledne ustanove na vseh ravneh


16.7 Poskrbeti za odzivno in odprto odločanje vseh ljudi prek njihovih predstavnikov na vseh ravneh

 

16.8 Razširiti in okrepiti sodelovanje držav v razvoju v institucijah svetovnega upravljanja


16.9 Do leta 2030 vsem urediti osebni pravni status, tudi z vpisom rojstev v matični register


16.10 Zagotoviti dostop javnosti do informacij in varovati temeljne svoboščine v skladu z notranjo zakonodajo in mednarodnimi sporazumi

16.a Tudi z mednarodnim sodelovanjem okrepiti zmogljivosti ustreznih državnih ustanov za preprečevanje nasilja in boj proti terorizmu in kriminalu na vseh ravneh, zlasti v državah v razvoju


16.b Spodbujati in izvajati nediskriminacijske zakone in politike za trajnostni razvoj