Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

CILJ 14. OHRANJATI IN TRAJNOSTNO UPORABLJATI OCEANE, MORJA IN MORSKE VIRE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

14.1 Do leta 2025 preprečiti in občutno zmanjšati vsakovrstno onesnaževanje morja, zlasti zaradi dejavnosti na kopnem, tudi morske naplavine in onesnaževanje s hranili


14.2 Do leta 2020 trajnostno upravljati morske in kopenske ekosisteme ter jih varovati, tudi s krepitvijo njihove odpornosti, da se preprečijo večje škodljive posledice, in sprejeti ukrepe za njihovo obnovo ter za zdrave in produktivne oceane


14.3 Omejiti in obravnavati posledice zakisljevanja morja, tudi z okrepljenim znanstvenim sodelovanjem na vseh ravneh


14.4 Do leta 2020 učinkovito urediti izlov ter odpraviti prelov, nezakonit, neprijavljen in zakonsko neurejen ribolov ter načine ribolova, ki škodujejo morskemu okolju, ter uvesti znanstveno utemeljene načrte upravljanja za čimprejšnjo obnovo staležev rib vsaj na raven, ki omogoča največjo dovoljeno raven biološkega izkoriščanja v skladu z njihovimi biološkimi značilnostmi


14.5 Do leta 2020 ohraniti vsaj deset odstotkov obalnih in morskih območij v skladu z notranjim in mednarodnim pravom, in sicer na temelju najnovejših znanstvenih spoznanj


14.6 Do leta 2020 prepovedati ribiške subvencije, ki prispevajo k presežnim zmogljivostim in prelovu, odpraviti subvencije, ki prispevajo k nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu, ter ne uvajati novih, ob zavedanju, da bi morala biti ustrezna in učinkovita posebna in drugačna obravnava za države v razvoju in najmanj razvite države sestavni del pogajanj Svetovne trgovinske organizacije o ribiških subvencijah

 

14.7 Do leta 2030 povečati gospodarske koristi od trajnostne rabe morskih virov za male otoške države v razvoju in najmanj razvite države, tudi s trajnostnim upravljanjem ribištva, ribogojstva in turizma


14.a Pridobivati nova znanstvena spoznanja, razviti raziskovalne zmogljivosti in skladno z merili in smernicami za prenos morske tehnologije Medvladne oceanografske komisije prenašati morske tehnologije za izboljšanje zdravja oceanov in večji prispevek morske biotske raznovrstnosti k razvoju držav v razvoju, zlasti malih otoških držav v razvoju in najmanj razvitih držav


14.b Malim priobalnim ribičem zagotoviti dostop do morskih virov in trgov


14.c Izboljšati ohranjanje in trajnostno rabo oceanov in njihovih virov z uveljavljanjem mednarodnega prava, kakor je zapisano v konvenciji Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu, ki je pravni okvir za ohranjanje in trajnostno rabo oceanov in njihovih virov, kakor opozarja točka 158 dokumenta Prihodnost, kakršno si želimo