Skoči na vsebino

MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE IN HUMANITARNA POMOČ - STRAN 77 OD 82

Vloga zasebnega sektorja v razvojnem sodelovanju - poslovna priložnost za slovenska podjetja


V Atenah je v okviru grškega predsedovanja Svetu EU 12. in 13. junija 2014 potekalo neformalno zasedanje Delovne skupine EU za mednarodno razvojno sodelovanje (DS CODEV), na katerem je potekala razprava tudi o vlogi zasebnega...

Državni sekretar Bogdan Benko s predstavniki nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči


Ljubljana, 20. junij – Državni sekretar Bogdan Benko se je 20. junija na Ministrstvu za zunanje zadeve srečal s predstavniki slovenskih organizacij civilne družbe, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in...

Poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Slovenije 2013


Iz Poročila o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2013 izhaja, da so sredstva za uradno razvojno pomoč v preteklem letu 2013 znašala 46.215.763 EUR ali 0,13 odstotka BND. 33% vseh sredstev zajema...

Vizualizacija razlage uradne razvojne pomoči


Na letnem srečanju Learning for Development (learn4dev), ki je potekalo od 16.-18. junija 2014 v Ljubljani v soorganizaciji Centra za razvoj financ CEF in Švicarske razvojne agencije, se je utrnila ideja o vizualizaciji razlage...

Državni sekretar Benko nagovoril udeležence letnega srečanja learn4dev


Ljubljana, 17. junij 2014 - Državni sekretar Bogdan Benko je v Mestnem muzeju nagovoril udeležence letnega srečanja  mreže  learn4dev, ki ga je v Ljubljani, skupaj s Švicarsko razvojno agencijo, organiziral Center za razvoj financ...

24 udeležencev programa TIAPS iz Črne gore pridobilo certifikate za uspešno zaključeno izobraževanje za notranje revizorje v javnem sektorju


6. junija 2014 so v Podgorici  pridobili certifikate uspešni udeleženci prve generacije programa TIAPS, ki javnim uslužbencem omogoča pridobivanje veščin s področja revizije v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi. Projekt...

Letno zasedanje learn4dev


16. in 18. junija bo v Ljubljani potekalo letno srečanje learn4dev. To je mreža več kot 25 držav donatoric in multilateralnih organizacij, ki se osredotoča na izgradnjo kapacitet ter izmenjavo izkušenj in posledično zagotavljanje...