Skoči na vsebino

MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE IN HUMANITARNA POMOČ - STRAN 3 OD 77

Terenski obisk Slovenske karitas v Albaniji v sklopu projekta ozaveščanja o migracijah in razvoju


Ljubljana, 9. oktober 2018 – V preteklem tednu je s strani Slovenske karitas potekal terenski obisk v Albaniji v sklopu projekta MIND – Migracije.Povezanost.Razvoj., ki ga sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje...

Naše pravice in Zavod KROG v Egiptu


Egipt, 8. oktober 2018 - Zavod Krog je v okviru triletnega razvojnega projekta, ki ga finančno podpira Ministrstvo za zunanje zadeve RS, v Egiptu pričel z usposabljanji trenerjev za izobraževanje in ozaveščanje o otrokovih...

Javna obravnava osnutka Strategije mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030


Preko mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republika Slovenija kot razvita in odgovorna država prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzema soodgovornost za odpravo revščine in...

V Makedoniji usposabljanje za mlade o uravnoteženem vodenju v poslovnem svetu


Ljubljana, 1. oktober 2018 – V Skopju bo 2. in 3. oktobra 2018 v okviru triletnega projekta "Enakopravna moč ženskam / Equal Power to the Women" potekalo usposabljanje za mlade o uravnoteženem vodenju v poslovnem svetu. Projekt ob...

Kaj Slovenci menijo o razvojnem sodelovanju?


Ljubljana, 26. september 2018 - Nekaj ​​več kot osem od desetih anketirancev v Sloveniji pravi, da je pomoč ljudem v državah v razvoju pomembna (83%). Več kot dve tretjini (67%) se strinja, da sodi odprava revščine v državah v...

Zaključek akcije ozaveščanja  »Kaj je dom? #whatishome«


Ljubljana, 7. september 2018 - Slovenska karitas je zaključila dvomesečno akcijo ozaveščanja »Kaj je dom? #whatishome«, preko katere je vzpodbujala ljudi k razmisleku kaj jim pomeni DOM. Hkrati je opozarjala, da so mnogi ljudje po...

Mednarodna konferenca Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet


Ljubljana, 5. september 2018 – 13. in 14. septembra bo v Poljčanah potekala 4. mednarodna konferenca Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet - IGE 2018. Konferenco o povezovanju lokalnih in globalnih pogledov na pereče...