Skoči na vsebino

SLOVENSKI RAZVOJNI DNEVI 4. - 5. OKTOBER 2017

V Sloveniji je letos potekal prvi medsebojni pregled sistema mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v okviru Odbora za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD DAC). Prav tako je z novim Evropskim soglasjem za razvoj in Agendo 2030 prišlo do sprememb v mednarodni skupnosti.  

 

Vabilo

Program

 

Vabimo na 8. Slovenske razvojne dneve, spletna novica MZZ, 27. 9. 2017

 

 

Govorec na odprtju Slovenskih razvojnih dni

 

 

Karl Erjavec, podpredsednik Vlade RS in minister za zunanje zadeve RS

Omizje: Priložnosti in izzivi mednarodnega razvojnega sodelovanja

Namen omizja je osvetliti različne vidike na nadaljnji poti mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči RS ter predvideti načine, kako vključiti priporočila OECD DAC in trende v mednarodnem okolju v prizadevanja Slovenije za čim bolj učinkovito mednarodno razvojno sodelovanje. Več»

 

 

 

Andrej Logar, državni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve RS

 

 

 

Charlotte Petri Gornitzka, predsednica OECD DAC

  • Življenjepis
  • Predstavitev zaključkov medsebojnega pregleda Odbora za razvojno pomoč OECD o sistemu slovenskega mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči (ang)

 

 

 

Marjeta Jager, namestnica GD za razvojno sodelovanje (DEVCO), Evropska komisija

  • Življenjepis

 

 

 

Lotta Karlsson, direktorica za administrativne in pravne vidike razvojnega sodelovanja, Ministrstvo za zunanje zadeve Finske

  • Življenjepis
  • Predstavitev (ang)

 

 

 

Albin Keuc, direktor platforme SLOGA

 

 

doc. dr. Boštjan Udovič, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, moderator

  • Življenjepis

Delavnica o uresničevanju priporočil medsebojnega pregleda OECD DAC

Med priporočili vzajemnega pregleda mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči s strani OECD DAC je velik poudarek namenjen medresorskemu sodelovanju z vidika upoštevanja načel učinkovitosti razvojnega sodelovanja. Delavnica se osredotoča na skladnost politik za razvoj ter upoštevanje presečnih tem varovanja okolja ter enakosti spolov pri načrtovanju, izvajanju in poročanju. Več»

 

 

 

 

John Egan, analitik v Oddelku za medsebojne preglede in evalvacije, Direktorat za razvojno sodelovanje pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)

 

 

 

Ernesto Soria Morales, višji politični analitik v Oddelku za skladnost politik za razvoj pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)

 

 

dr. Melita Gabrič, v. d. vodje Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Ministrstvo za zunanje zadeve RS, moderatorka

Okrogla miza: Vloga slovenskega zasebnega sektorja v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja

Agenda 2030 predvideva pomembno vlogo zasebnega sektorja pri zagotavljanju trajnostnega razvoja. V skladu s tem so se dvignila pričakovanja glede vključenosti in prispevka podjetij v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Slovenska podjetja so se že do sedaj vključevala v projekte slovenskega razvojnega sodelovanja, zdaj želimo to vlogo dodatno okrepiti in pritegniti podjetja k večjemu vključevanju v financiranje in izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja. Več»

 

 

 

 

Yohann Chaigneau, višji svetovalec za mandatno upravljanje, Evropska investicijska banka

  • Življenjepis

 

 

dr. Melita Gabrič, v. d. vodje Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Ministrstvo za zunanje zadeve RS

 

 

Anita Hrast, direktorica Inštituta IRDO

 

 

Gašper Jež, direktor Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj

 

 

mag. Alenka Mubi Zalaznik, vodja projektov v podjetju Limnos

 

 

mag. Zoran Stojič, direktor podjetja Geateh

prof. dr. Maja Bučar, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, moderatorka