Skoči na vsebino

SLOVENSKI RAZVOJNI DNEVI 2011

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je 19. in 20. oktobra 2011 v Mestnem muzeju Ljubljana že tretje leto zapored organiziralo Slovenske razvojne dni.

 

Dogodek je namenjen ozaveščanju javnosti o slovenskem razvojnem sodelovanju in pomenu razvojnega sodelovanja. Forum nudi tudi priložnost za razpravo slovenskih in tujih strokovnjakov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja, predstavnikov vladnih in nevladnih ustanov, mednarodnih organizacij ter akademskih krogov o aktualnih temah s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja.

 

Leto 2011 je za globalni sistem mednarodnega razvojnega sodelovanja še posebej pomembno, saj se bo ravno v tem letu mednarodna skupnost med 29. novembrom do 1. decembrom zbrala na četrtem visokem forumu o učinkovitosti razvojne pomoči v Busanu, Južni Koreji. Visoko zasedanje bo predstavljalo edinstveno priložnost za refleksijo o kolektivnih prizadevanjih donatorjev, držav v razvoju in vseh razvojnih akterjev. Okoli 2000 delegatov iz vsega sveta, ki bodo predstavljali mednarodne organizacije, vladni sektor držav donatoric in prejemnic razvojne pomoči, zasebni sektor, nevladne organizacije itd. bo razpravljalo o dosedanjih razvojnih prizadevanjih v luči spreminjajoče se mednarodne razvojne paradigme in iskalo poti za večjo učinkovitost predvsem pri naporih za zmanjševanje revščine in podporo razvojnim aktivnostim v luči doseganja razvojnih ciljev tisočletja(millenimun development goals).

 

Nosilne teme prvega dne Slovenskih razvojnih dni 2011 so bile prihodnost mednarodnega razvojnega sodelovanja v povezavi s potencialom skladnosti politik za razvoj za doseganje mednarodnih razvojnih ciljev ter predstavitev priprav na konferenco RIO + 20, ki bo potekala junija prihodnjega leta. RIO + 20 bo za mednarodno skupnost izjemno pomembna konferenca o trajnostnem razvoju s poudarkom na okolju prijaznem gospodarstvu in izkoreninjenju revščine. Jutranja razprava v drugem dnevu Slovenskih razvojnih dni, je bila posvečena aktualni temi davka na finančne transakcije v luči mednarodnega razvojnega sodelovanja.

 

Slovenske razvojne dni je odprla državna sekretarka na ministrstvu za zunanje zadeve v vlogi ministrice za razvojno sodelovanje Dragoljuba Benčina.

 

Program slovenskih razvojnih dni (slovenska različica)

 

Program slovenskih razvojnih dni (angleška različica)

 

Panel


Mednarodna skupnost se bo od 29. novembra do 1. decembra 2011 zbrala na 4. visokem forumu o učinkovitosti razvojne pomoči v Busanu, Južni Koreji, ki bo predstavljal edinstveno priložnost za refleksijo o kolektivnih prizadevanjih donatorjev, držav v razvoju in vseh razvojnih deležnikov v okviru dosedanjih mednarodnih razvojnih prizadevanj. Forum bo predstavljal pomemben mejnik pri določanju novega mednarodnega okvirja za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti razvojne pomoči in sodelovanja ter uresničevanja razvojnih ciljev tisočletja v prihajajočih letih. Vprašanje, ki se zastavlja je ali je dovolj zgolj krepitev že vzpostavljenega okvirja učinkovitosti razvojne pomoči ali pa mednarodna skupnost potrebuje novo, širšo, bolj vključujočo in odgovorno razvojno agendo, ki bo upoštevala razvijajočo se realnost mednarodne razvojne arhitekture.

 

Razvojno sodelovanje predstavlja pomembno orodje zmanjševanja globalne revščine in neenakosti. V današnjem globaliziranem svetu razvite države morajo upoštevati neposredni in posredni vpliv lastnih razvojnih in drugih politik na države v razvoju. Pomembno je, da vlade zagotovijo, da vse njihove politike, vključno s trgovinsko, migracijsko, varnostno, kmetijsko itd. politiko, podpirajo ali vsaj ne spodkopavajo razvojnega sodelovanja oz. da zagotovijo skladnost politik za razvoj (Policy coherence for development, PCD).

 

EU je že leta 1992 v Maastrichtski pogodbi uvedla idejo izboljševanja skladnosti različnih politik ter nadgradila zavezo h konceptu v Lizbonski pogodbi in številnih resolucijah iz leta 2009; Republika Slovenija je v letu 2011 najavila začetek uvajanja PCD agende. Vendar kljub posameznim prizadevanjem primeri neskladnih politik še vedno spodkopavajo mednarodna razvojna prizadevanja in potrebna bo večja mera naporov in usklajevanja na vseh ravneh, da si gospodarski, varnostni in razvojni interesi ne nasprotujejo. Neskladnost med politikami ne pomeni le neučinkovitosti in slabih rezultatov razvojnega sodelovanja, temveč tudi vseh ostalih vključenih politik države.

 

Panel je poskušal osvetliti dosedanja razvojna prizadevanja v luči spreminjajoče se mednarodne razvojne paradigme, s poudarkom na raziskovanju novih, bolj vključujočih strategij razvojnega sodelovanja, vlogi in odgovornosti tradicionalnih razvojnih akterjev ter vključevanja novih akterjev razvojnega sodelovanja, vključno z zasebnim sektorjem in, civilno družbo, v odgovorno in učinkovito partnerstvo za globalen razvoj.

 

V panelu so sodelovali:

 • Vesna Batistić Kos, Ministrstvo za zunanje zadeve in evropskih integracij Republike Hrvaške
 • Maria Inês de Carvalho Rosa, IPAD
 • Jake Bharier, CONCORD
 • Susan Cornelissen, Everet Vermer Fundation
 • moderator: mag. Alenka Suhadolnik, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Drugi dogodki

 

Razprava na temo RIO+ 20

 

V letu 2012 bo potekala za mednarodno skupnost izjemno pomembna konferenca o trajnostnem razvoju RIO + 20, kjer bo velik poudarek na prehodu na okolju prijazno gospodarstvo in izkoreninjenju revščine. Na posebni predstavitvi so govorniki predstavili pomen trajnostnega razvoja, same konference in priprave mednarodne skupnosti na konferenco.

 

Govorniki:

 • Nje. eksc. gospa Débora Vainer Barenboim, veleposlanica Federativne republike Brazilije v Republiki Sloveniji
 • Dr. Lučka Kajfež Bogataj, Univerza v Ljubljani
 • Moderator: Jernej Stritih, Služba Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe

Razprava: Davek na finančne transakcije in potencial za mednarodno razvojno sodelovanje

 

Uradno financiranje za razvoj se je v zadnjem desetletju znatno povečalo: po zgodovinsko nizkem BND 0,22 % v letu 2001, se je povečala nominalno in realno dosegla približno 130 milijard dolarjev oziroma 0,32% BND v letu 2010. Kljub temu so možnosti za dosego razvojnih ciljev tisočletja (MDG) majhne. To je delno posledica negativnih učinkov finančne krize na najrevnejše, predvsem pa nezadostnega financiranja za razvoj. Potrebno je poiskati nove, inovativne vire financiranja.

 

Govorniki:

 • dr. France Arhar, UniCredit Bank
 • mag. Sibil Svilan, SID Banka
 • moderator: Mitja Mavko, Ministrstvo za finance Republike Slovenije

DELAVNICA: Učinkovitost organizacij civilne družbe v razvojnem sodelovanju – 8 načel učinkovitega razvojnega sodelovanja

 

Na delavnici je bilo predstavljenih 8 načel (t.i. Istanbulska načela) učinkovitosti civilne družbe v razvojnem sodelovanju. Načela so bila sprejeta v okviru procesa Odprti forum (Open forum) – globalnega procesa posvetovanj nevladnih organizacij in ostalih organizacij civilne družbe – in prestavljajo globalni konsenz o elementih, ki ključno določajo učinkovitost organizacij civilne družbe v razvojnem sodelovanju.

 

Udeleženci delavnice so med drugim razpravljali o tem, kako lahko slovenske nevladne organizacije in drugi razvojni akterji prispevajo k razvoju in implementaciji izpostavljenih načel.

 

Slovenski razvojni dnevi 2010