Skoči na vsebino

SLOVENSKI RAZVOJNI DNEVI 10. - 11. NOVEMBER 2015

Leto 2015 je za mednarodno razvojno sodelovanje prelomnega pomena, zato sta Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije ob zaključku Evropskega leta za razvoj 2015 organizirala sedme Slovenske razvojne dneve, ki so bili 10. in 11. 11. 2015, v Ljubljani. Več v Začeli so se 7. Slovenski razvojni dnevi

 

 

Razprava na prvem dnevu dogodka, 10. 11. 2015, v Državnem zboru, se je osredotočila na dve ključni temi, in sicer na izvajanje Agende 2030 za trajnostni razvoj, sprejete septembra letos na Vrhu OZN o trajnostnem razvoju, ter na Svetovni humanitarni vrh, ki bo maja prihodnje leto prvič v zgodovini združil vse akterje s področja mednarodne humanitarne pomoči. Ob tej priložnosti se bo razpravi pridružil tudi evropski komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Christos Stylianides, dan pa se je zaključil z otvoritvijo razstave natečaja Evropa v šoli z naslovom "Sodelujem, svet oblikujem". V spremljajočem kulturnem programu je pesem En svet skupine Slove'n'aid zapel otroški pevski zbor Osnovne šole Kolezija. Več v Neuresničitev ciljev trajnostnega razvoja bi bil neuspeh celotne globalne skupnosti 

 

Naslednji dan, 11. 11. 2015 je bila ob v Cankarjevem domu na ogled gledališko-glasbena predstava ''Spremeni svet – akord za akordom'', ki na ustvarjalen in humoren način predstavlja mednarodno razvojno sodelovanje.

 

Vabilo

Program

Publikacija Evropa v šoli: Sodelujem, svet oblikujem

Povezava na spletne strani Državnega zbora: 7. Slovenski razvojni dnevi v Državnem zboru

 

Govorca na odprtju Slovenskih razvojnih dni

dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije

Kje in na kakšen način ste se prvič srečali z mednarodnim razvojnim sodelovanjem?

"Z vprašanjem mednarodnega razvojnega sodelovanja sem se srečal že v času študija in ga vse od takrat z zanimanjem spremljam, tako njegov razvoj kot tudi njegove učinke. Je pa res, da se je v času mojega študija to, kar danes poznamo pod pojmom mednarodno razvojno sodelovanje, takrat imenovalo pomoč deželam v razvoju. Moram pa priznati, da so me pri mednarodnem razvojnem sodelovanju poleg finančnih zanimali tudi in predvsem njegovi nefinančni vidiki. Ti so namreč tisti, ki imajo veliko globlje učinke. Denarna sredstva "pridejo in gredo", človeški vidiki pa so tisto ključno, kar ostane in omogoča nadaljnjo nadgradnjo".

 

 

 

Darja Bavdaž Kuret, državna sekretarka Ministrstva za zunanje zadeve

 

 

 

Prvo omizje: Uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji in svetu

Države članice OZN so na Vrhu OZN o trajnostnem razvoju v New Yorku med 25. in 27. septembrom sprejele Agendo 2030 za trajnostni razvoj, ki opredeljuje nov pristop mednarodne skupnosti do razvoja. Cilje trajnostnega razvoja bodo, ob upoštevanju nacionalnih okoliščin, uresničevale vse države sveta. Slovenija bo na mednarodni ravni kot donatorica uradne razvojne pomoči prispevala k odpravi revščine in bolj uravnoteženemu razvoju v svetu. Obenem bo v skladu z ravnjo lastnega razvoja cilje trajnostnega razvoja uresničevala tudi doma.


Omizje naslavlja vlogo in prispevek Slovenije k globalnim naporom uresničevanja nove agende ter opredelilo ključna področja, kjer lahko mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije najuspešneje prispeva svoj pravični delež. Razprava bo osredotočena tudi na uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja na EU, nacionalni in lokalni ravni s poudarkom na temeljnih izzivih in možnostih njihovega učinkovitega uresničevanja.

 

 

 

 

Kamal Izidor Shaker, predsednik Odbora za zadeve Evropske unije Državnega zbora Republike Slovenije

 

 

 

 

 

 

Franc Matjaž Zupančič, državni sekretar Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

 

 

 

 

 

 

Sanja Štiglic, v.d. generalnega direktorja Direktorata za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije

 

 

 

 

 

 

Andrej Kavčič, vodja Sektorja za mednarodne finančne odnose Ministrstva za finance Republike Slovenije

 

 

 

 

 

 

Jasna Gabrič, županja Občine Trbovlje in podpredsednica Združenja občin Slovenije

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Gradišek, direktorica Razvojnega centra Srce Slovenije

 

 

 

 

 

 

Max Zimani, ustanovitelj in programski direktor Zavoda Global

 

 

 

 

prof. dr. Maja Bučar, predsednica Strokovnega sveta mednarodnega razvojnega sodelovanja in akademske sfere, moderatorka

Kje in na kakšen način ste se prvič srečali z mednarodnim razvojnim sodelovanjem?

"V času študija sem opravljala prakso na Danskem, kjer sem opravila tržno analizo afriških držav in ker Danska nudi razvojno pomoč vzhodno-afriškim državam, sem se osredotočila na Tanzanijo. Dve leti kasneje je podjetje v Tanzaniji odprlo svoje prvo afriško podjetje. Z razvojem je povezana tudi moja službena pot, od začetkov v Centru za mednarodno sodelovanje in razvoj CMSR do Fakultete za družbene vede."

 

 

Drugo omizje: Slovenska humanitarna pomoč - pogled proti Svetovnemu humanitarnemu vrhu 2016

Mednarodna skupnost se bo med 23. in 24. majem 2016 v Istanbulu sestala na prvem Svetovnem humanitarnem vrhu, ki bo združil predstavnike držav donatoric in prejemnic mednarodne humanitarne pomoči, mednarodnih organizacij, nevladnih organizacij in drugih strokovnjakov. Prizadevanja v okviru priprav na Vrh so usmerjena v oblikovanje mehanizma za hitrejše in učinkovitejše naslavljanje humanitarnih kriz po svetu, zmanjševanje tveganj in za hitrejše zagotavljanje pomoči ljudem, prizadetim v oboroženih konfliktih po svetu.


Omizje naslavlja aktualne potrebe in izzive na področju humanitarne pomoči, dogajanja v teku priprav na Vrh ter vlogo (majhnih) donatorjev, kot je Slovenija. Poudarek bo na doseganju učinkovitejše in k potrebam usmerjene pomoči, medsebojni koordinaciji humanitarnih prizadevanj in pričakovanjem glede zaključkov Vrha.

 

 

 

 

Christos Stylianides, evropski komisar za humanitarno pomoč in civilno zaščito

 

 

 

 

 

 

Darja Bavdaž Kuret, državna sekretarka Ministrstva za zunanje zadeve

 

 

 

 

 

 

dr. Robert Smith, vodja pisarne Sekretariata Svetovnega humanitarnega vrha v Ženevi

 

 

 

 

 

 

Jasna Djordjević, članica Strokovnega sveta za mednarodno razvojno sodelovanje

 

 

 

Branko Dervodel, Namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje

 

 

 

 

Martin Nesirky, direktor Informacijske službe Združenih narodov na Dunaju, moderator