Skoči na vsebino

ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA

Šolskem centru Rogaška Slatina so izvedli projektne dneve pod naslovom Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost, ki izhajajo iz evropskega leta za razvoj. V njej se dijakom ponudili možnosti za razmišljanje, raziskovanje in reševanje problemov iz stvarnega življenja in zanj. Učitelje – mentorje delavnic in dijake je povezoval skupni cilj: z aktivnimi metodami in oblikami dela osveščati o razvojnih ciljih EU oz. o globalnih problemih sveta. Organizirali so 16 delavnic s predavanjem Toma Križnarja o Dronih na nubskem nebu, vse skupaj pa zaključili s skupno predstavitvijo delavnic v Kulturnem centru Rogaška Slatina in z dnevom odprtih vrat na šoli. V tem času so spoznanja, pridobljena skozi aktivno sodelovanje v delavnicah, predstavili širši javnosti, staršem in devetošolcem, pripravili pa so tudi publikacijo.