Skoči na vsebino

NAJVEČJA SVETOVNA UČNA URA

 

Največja svetovna učna ura je potekala med 28. septembrom in 4. oktobrom 2015 po celem svetu. Šlo je za pobudo, ki je spodbujala pedagoške delavce, da namenijo vsaj eno učno uro seznanitvi otrok s cilji trajnostnega razvoja ter zavedanju o pomenu uresničevanja le-teh v neposrednem okolju.

 

Za pedagoške delavce je na voljo primer učne ure v slovenskem jeziku, s katero lahko približajo cilje trajnostnega razvoja mladim. 

 

Učna ura - cilji trajnostnega razvoja
Priloga 1
Priloga 2

Animirani film (v slovenščini): Največja svetovna učna ura

 

Pobudniki Največje svetovne učne ure so pripravili več zanimivih didaktičnih gradiv, šestminutni animiran film, strip in priročnike za učitelje. Gradiva so namenjena osnovnošolskim otrokom.  Gradiva so v angleškem jeziku in jih je mogoče najti na spletni strani https://www.tes.co.uk/worldslargestlesson/. Učitelji jih lahko priredijo glede na starost otrok in glede na predmet, ki ga poučujejo.

 

Leto 2015 bilo prelomno na področju razvoja oz. mednarodnega razvojnega sodelovanja, zato je Evropska unija to leto razglasila za Evropsko leto za razvoj 2015. Na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja je bilo doslej veliko prizadevanj usmerjenih v t.i. države v razvoju, predvsem na področju odpravljanja skrajne revščine in lakote, omogočanja osnovnega izobraževanja, zmanjšanja umrljivosti otrok, preprečevanja širjenja bolezni itd. Doseženega je bilo veliko: število ljudi, ki živijo v ekstremni revščini se je od leta 1990 razpolovilo, še vedno pa je vsak deveti človek lačen, vključenost v osnovno šolo je presegla 90 %, a še vedno 58 milijona otrok ni vpisanih v osnovno šolo itd.
 
25. septembra 2015 je 193 držav članic Organizacije združenih narodov sprejelo nove cilje, ki jih bomo vsi skupaj skušali doseči do leta 2030. Cilji se imenujejo cilji trajnostnega razvoja, so univerzalni in vključujejo vse države, tudi Slovenijo. Cilji so zelo optimistični in ne bo jih zlahka doseči. Z doseganjem teh ciljev bo izkoreninjena skrajna revščina, ne da bi povzročali kakršnokoli škodo našemu planetu in s tem onemogočali prihodnjim rodovom dostojno življenje. Ciljev je 17 in pokrivajo vsa področja našega življenja; od skrbi za okolje, uporabe obnovljivih virov energije, odgovornega potrošništva do dobrega zdravja, kakovostne izobrazbe itd. Pri doseganju teh ciljev je bistvenega pomena, da moramo sodelovati vsi, saj živimo v globalni soodvisnosti, kjer naša dejanja vplivajo na življenje ljudi v drugih delih sveta in obratno.

 

Za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja se moramo potruditi vsi. K temu prispeva tudi ozaveščanje mladih, zato vabimo učitelje, da se pridružijo Največji svetovni učni uri.

 

Dodatni viri:

Cilji trajnostnega razvoja

Sprejeti cilji trajnostnega razvoja - prispevek otroškega portala 
 

Dodatni viri (v angleščini):
Gradiva: https://www.tes.com/worldslargestlesson/

Animirani film (šest minut): The Worlds Largest Lesson Introduced by Malala Yousafzai

Animirani film (ena minuta): A Look at the Sustainable Development Goals

Animirani film (štiri minute): Sustainable Development Goals (SDGs) explained

Animiran film (tri miinute): Transitioning from the MDGs to the SDGs  

Strip: Heroes For Change

Cilji trajnostnega razvoje za otroke: The World We Want: A young person's guide to the Global Goals for Sustainable Development

Cilji trajnostnega razvoja: http://www.globalgoals.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld