Skoči na vsebino

GRADIVA ZA VRTCE

     

Živi preprosto in solidarno - v smeri podnebne pravičnosti: gradivo pripravila Slovenska karitas s sofinanciranjem Ministrstva za zunanje zadeve 

navodila za delavnice: 20 delavnic

- EKO spomin 
- zgodba dečka Nangira iz Kenije
- foto-govorica, navodila 
- dramska zgodba “Popotovanje štrka Simona”
- navodila Sončnična semena

Prihodnost je v naših rokah: 8 delavnic; gradiva pripravila Slovenska karitas s sofinanciranjem Ministrstva za zunanje zadeve

Tek podnebnih sprememb (navodila vrtci): gradiva pripravila Slovenska karitas  

Rešilni čoln: slikanica vodi v razburljivi svet živali in k razmisleku o človekovem nepremišljenem poseganju v naravo; z dodatkom za starše in vzgojitelje; gradivo pripravilo Društvo Humanitas

Mladi in globalni: v priročniku so zbrane delavnice, ki smo jih preizkusili v številnih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji; preko delavnic se otroci in mladi srečajo s številnimi temami, kot so otrokove pravice, nenasilje, participacija, vključenost, ekologija, revščina, Ruanda in zdravje; gradivo pripravila Slovenska fundacija za UNICEF s sofinanciranjem Vlade RS

Bobrove ustvarjalnice 2011/2012 in 2010/2011: priročnika imata posebno poslanstvo – namenjena sta ustvarjalnemu zbiranju sredstev v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah; v priročniku so navodila, kako izdelati nekaj preprostih a lepih izdelkov, sredstva od prodaje teh pa so namenjena pomoči otrokom v državah v razvoju; gradivo pripravila Slovenska fundacija za UNICEF s sofinanciranjem Vlade RS
Mala šola otrokovih pravic: priročnik je namenjen polaganju temeljev razumevanja otrokovih pravic pri predšolskih otrocih; preko njega otroci spoznajo nujnost poznavanja in spoštovanja svojih pravic in pravic vseh bitij na tem planetu; gradivo pripravila Slovenska fundacija za UNICEF
Potovanje k sebi in okrog sveta: priročnik preko potovanja okrog sveta v otrocih prebudi spoštovanje do drugačnosti; potovanje se prične s spoznavanjem ljudi – najprej sebe, nato družine, nadaljuje pa s spoznavanjem širšega okolja; gradivo pripravila Slovenska fundacija za UNICEF
To je moja igrača: tema priročnika je preprečevanje medvrstniškega nasilja med otroki v vrtcu, zajema teme spoštovanje sebe in drugih, sprejemanje drugačnosti, razumevanje čustev in konstruktivno reševanje konfliktov; gradivo pripravila Slovenska fundacija za UNICEF
Mavrični priročnik: Doktor Fru in profesor Pak otrokom razložita osnove zdrave prehrane. Priročnik je obogaten s pobarvankami in nalogami za otroke; gradivo pripravila Slovenska fundacija za UNICEF
Milenijske otroške zgodbice: nabor otroških zgodb na temo milenijskih razvojnih ciljev, ki najmlajšim na preprost način predstavijo razvojno tematiko; gradivo pripravilo Društvo za združene narode za Slovenijo