Skoči na vsebino

GRADIVA ZA SREDNJE ŠOLE

 

CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA Prihodnost, ki jo želimo  je publikacija, katere namen je predstaviti cilje rajnostnega razvoja, doprinos slovenskih nevladnih organizacij k uresničevanju teh ciljev in tako družbo kot posameznike spodbuditi k ukrepanju oziroma trajnostnim praksam.

 

Z globalnim učenjem do globalnih ciljev je priročnik, ki so ga prirpavile nevladne organizacije v okviru projekta "Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev". Priročnik vsebuje opise vseh 17 ciljev trajnostnega razvoja in predstavlja pogled nevladnih organizacij na posamezen cilj. Hkrati predlaga aktivnosti, ki prispevajo k poznavanju ciljev. Priročnik je namenjen učiteljem in tudi tistim, ki se ukvarjajo z neformalnim izobraževanjem.
je priročnik, ki so ga prirpavile nevladne organizacije v okviru projekta "Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev". Priročnik vsebuje opise vseh 17 ciljev trajnostnega razvoja in predstavlja pogled nevladnih organizacij na posamezen cilj. Hkrati predlaga aktivnosti, ki prispevajo k poznavanju ciljev. Priročnik je namenjen učiteljem in tudi tistim, ki se ukvarjajo z neformalnim izobraževanjem.

 

Živi preprosto in solidarno - v smeri podnebne pravičnosti: gradiva pripravila Slovenska karitas s sofinanciranjem Ministrstva za zunanje zadeve 

 Tek podnebnih sprememb: gradiva pripravila Slovenska karitas  
 Svet med vrsticami: opisanih je 40 delavnic, ki jih učitelji lahko samostojno izvajajo v okviru svojega pouka; osrednji temi sta potrošnja dobrin in mednarodna trgovina, na podlagi katerih lahko z raziskovanjem gospodarskih tokov na razumljiv in preprost način pokažemo medsebojno povezanost in soodvisnost ljudi po vsem svetu; gradivo pripravila Društvo Humanitas in Umanotera
 Pravica do hrane: priročnik, gradivo pripravila Umanotera in Odjuga
 Priročnik za globalno državljanstvo (mladi od 15. leta dalje in odrasli): 8 tematskih skolpov; gradivo pripravilo Društvo Humanitas s sofinanciranjem Ministrstva za zunanje zadeve
 Sredozemlje, jaz in moja potovalka: informacije in iztočnice, s katerimi lahko na potovanjih širite obzorja in skušate gledati na to območje z drugačne perspektive:s pogleda osebe, ki želi biti dejavna pri vzpostavljanju dobrih sosedskih odnosov in sožitja med kulturami; gradivo pripravilo Društvo Humanitas
 

Učiti se brati svet skozi oči drugega, priročnik s poudarkom na staroselskem dojemanju globalnih tem: tematika mednarodnega razvoja na način, da pod vprašaj postavlja predsodke, ki so pri različnih pristopih k poučevanju globalnega državljanstva pogosto spregledani in vodijo do nekritične krepitve predstav o premoči in univerzalnosti zahodnjaškega pogleda na svet; v priročniku so predstavljeni staroselski pogledi na razvoj, izobraževanje, revščino in enakost; gradivo pripravila Vanessa Andreotti, Lynn Mario T. M. de Souza, Društvo Humanitas

  

Mladi in globalni: v priročniku so zbrane delavnice, ki smo jih preizkusili v številnih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji; preko delavnic se otroci in mladi srečajo s številnimi temami, kot so otrokove pravice, nenasilje, participacija, vključenost, ekologija, revščina, Ruanda in zdravje; gradivo pripravila Slovenska fundacija za UNICEF s sofinanciranjem Vlade RS

 Vključimo otroke!: priročnik je namenjen vsem tistim, ki želijo spodbuditi mlade k aktivnemu nasprotovanju kakršne koli oblike diskriminacije; osrednja tema priročnika je socialna izključenost, katero mladi spoznajo preko simulacijskih vaj in zgodb otrok, ki so jo doživeli; gradivo pripravila Slovenska fundacija za UNICEF
 Otroci: pozabljen obraz aidsa: priročnik je nastal v okviru kampanje Združeni za otroke – združeni proti aidsu, ki opozarja na dejstvo, da otroci pri okužbah z virusom HIV niso izvzeti; priročnik omogoči prikaz globalne problematike skozi različne zgodbe osirotelih otrok; gradivo pripravila Slovenska fundacija za UNICEF   
 Priročnik za globalno učenje: avtor Rene Suša, izdajatelj Sloga
 Pravica do ustreznega bivališča: ta učni pripomoček želi mladim in tistim, ki z njimi delajo, omogočiti razumevanje pravice do ustreznega bivališča kot človekove pravice. Skozi številne aktivnosti jih vzpodbuja, da uporabijo svoj glas za zahtevanje svojih pravic in za ukrepanje v zadevah, ki so jim pomembne. Lahko služi za sodelovanje v kampanji Amnesty International Zahtevamo dostojanstvo, ki se osredotoča na ljudi, ki živijo v revščini, in jim pomaga, da zahtevajo in uveljavljajo svoje pravice. Lahko pa se ga uporabi tudi v okviru drugih izobraževalnih dejavnosti, ki naslavljajo pravico do ustreznega bivališča v okviru človekovih pravic.
 

Več prostora za vode: publikacija predstavlja sodelovanje na področju voda preko delovanja glavnih institucij znotraj sistema Organizacije združenih narodov na tem področju in podrobneje oriše zagotavljanje dostopa do pitne vode kot pomemben izziv 21. stoletja; gradivo pripravilo Društvo za Združene narode za Slovenijo

 

Spletna delavnica o mednarodnem letu sodelovanja na področju voda: delavnica najprej predstavi Organizacijo združenih narodov in UNESCO ter področja delovanja, v nadaljevanju pa koncept upravljanja z vodami in pomen sodelovanja na področju voda; gradivo pripravilo Društvo za Združene narode za Slovenijo

 Revščina in človekove pravice: ta učni pripomoček želi mladim omogočiti razumevanje povezav med kršitvami človekovih pravic in revščino. Vzpodbuja jih, da uporabijo svoj glas za zahtevanje svojih pravic in za ukrepanje v zadevah, ki so jim pomembne. Osvetljuje, kako so ljudje, ki živijo v revščini, odrinjeni iz družbe in kako je njihovo dostojanstvo okrnjeno skozi kršitve človekovih pravic, zaradi česar se čutijo ogrožene, izključene in prikrajšane.  Pogosto to prispeva k začaranemu krogu, ki ljudi potiska globlje v revščino, kjer občutijo, da njihov glas ne šteje in da so brez vsake moči. Gradivo je pripravila Amnesty International.