Skoči na vsebino

GRADIVA ZA OSNOVNE ŠOLE

                    

CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA Prihodnost, ki jo želimo je publikacija, katere namen je predstaviti cilje rajnostnega razvoja, doprinos slovenskih nevladnih organizacij k uresničevanju teh ciljev in tako družbo kot posameznike spodbuditi k ukrepanju oziroma trajnostnim praksam.

      

Z globalnim učenjem do globalnih ciljev je priročnik, ki so ga prirpavile nevladne organizacije v okviru projekta "Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev". Priročnik vsebuje opise vseh 17 ciljev trajnostnega razvoja in predstavlja pogled nevladnih organizacij na posamezen cilj. Hkrati predlaga aktivnosti, ki prispevajo k poznavanju ciljev. Priročnik je namenjen učiteljem in tudi tistim, ki se ukvarjajo z neformalnim izobraževanjem.

 

Največja svetovna učna ura: učna ura za seznanitev otrok s cilji trajnostnega razvoja

    Skupaj močnejši: OZN in mednarodno razvojno sodelovanje, humanitarna pomoč, trajnostni razvoj (zadnja triada osnovne šole): gradivo Skupaj močnejši je pripravljeno ob 10 obletnici članstva Slovenije v OZN v sodelovanju med Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Društvom OZN in UNIS
 

Živi preprosto in solidarno - v smeri podnebne pravičnosti (osnovna in srednja šola): gradiva pripravila Slovenska karitas s sofinanciranjem Ministrstva za zunanje zadeve 

   
 Tek podnebnih sprememb: gradiva pripravila Slovenska karitas  
 Naše pravice: projekt izobraževanja o človekovih pravicah, ki temelji na Konvenciji o otrokovih pravicah, za otroke med 10 in 12 let 
 Svet med vrsticami (osnovna in srednja šola): opisanih je 40 delavnic, ki jih učitelji lahko samostojno izvajajo v okviru svojega pouka; osrednji temi sta potrošnja dobrin in mednarodna trgovina, na podlagi katerih lahko z raziskovanjem gospodarskih tokov na razumljiv in preprost način pokažemo medsebojno povezanost in soodvisnost ljudi po vsem svetu; gradivo pripravila Društvo Humanitas in Umanotera
 Pravica do hrane (osnovna in srednja šola); priročnik, gradivo pripravila Umanotera in Odjuga
 

Rešilni čoln (1. in 2. razred): slikanica vodi v razburljivi svet živali in k razmisleku o človekovem nepremišljenem poseganju v naravo; z dodatkom za starše in vzgojitelje; gradivo pripravila Društvo Humanitas

 
Pri(po)ročnik za soočanje z globalnimi izzivi (zadnja triada osnovne šole): publikacija v okviru projekta TUDI JAZ, 7 delavnic; gradivo pripravili Društvo Focus, Društvo Humanitas, Društvo Afriški center, Ekvilib inštitut, Studio Poper s sofinanciranjem Ministrstva za zunanje zadeve
 Priročnik za globalno učenje: avtor Rene Suša, izdajatelj Sloga
 Sredozemlje, jaz in moja potovalka: informacije in iztočnice, s katerimi lahko na potovanjih širite obzorja in skušate gledati na to območje z drugačne perspektive:s pogleda osebe, ki želi biti dejavna pri vzpostavljanju dobrih sosedskih odnosov in sožitja med kulturami; gradivo pripravilo Društvo Humanitas
 

Učiti se brati svet skozi oči drugega, priročnik s poudarkom na staroselskem dojemanju globalnih tem: tematika mednarodnega razvoja na način, da pod vprašaj postavlja predsodke, ki so pri različnih pristopih k poučevanju globalnega državljanstva pogosto spregledani in vodijo do nekritične krepitve predstav o premoči in univerzalnosti zahodnjaškega pogleda na svet; v priročniku so predstavljeni staroselski pogledi na razvoj, izobraževanje, revščino in enakost; gradivo pripravila Vanessa Andreotti, Lynn Mario T. M. de Souza, Društvo Humanitas

 

Mladi in globalni: v priročniku so zbrane delavnice, ki smo jih preizkusili v številnih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji; preko delavnic se otroci in mladi srečajo s številnimi temami, kot so otrokove pravice, nenasilje, participacija, vključenost, ekologija, revščina, Ruanda in zdravje; gradivo pripravila Slovenska fundacija za UNICEF s sofinanciranjem Vlade RS

 

Pravica je tudi dolžnost (4.-9. razred osnovne šole): priročnik je namenjen učiteljem in mentorjem, ki delajo z mladimi med 9. in 15. letom starosti; vsebuje tri vrste učnega materiala: Anino zgodbo, vprašanja za razpravo o otrokovih pravicah ter aktivnosti, ki spodbujajo otroke k razumevanju in raziskovanju otrokovih pravic; gradivo pripravila Slovenska fundacija za UNICEF 

 

Ni mi vseeno v kakšen svet bom odrasel (osnovna šola): s pomočjo priročnika otroci spoznajo življenje otrok v državah v razvoju in težave, s katerimi se ti otroci spoprijemajo in v katerih potrebujejo tudi našo pomoč; spoznajo temeljne dokumente: Konvencijo o otrokovih pravicah, Deklaracijo tisočletja ter Svet po meri otrok; gradivo pripravila Slovenska fundacija za UNICEF s sofinanciranjem Ministrstva za zunanje zadeve

 Vključimo otroke! (osnovna in srednja šola): priročnik je namenjen vsem tistim, ki želijo spodbuditi mlade k aktivnemu nasprotovanju kakršne koli oblike diskriminacije; osrednja tema priročnika je socialna izključenost, katero mladi spoznajo preko simulacijskih vaj in zgodb otrok, ki so jo doživeli; gradivo pripravila Slovenska fundacija za UNICEF
 Otroci: pozabljen obraz aidsa: priročnik je nastal v okviru kampanje Združeni za otroke – združeni proti aidsu, ki opozarja na dejstvo, da otroci pri okužbah z virusom HIV niso izvzeti; priročnik omogoči prikaz globalne problematike skozi različne zgodbe osirotelih otrok; gradivo pripravila Slovenska fundacija za UNICEF
 

Pravica do ustreznega bivališča: ta učni pripomoček želi mladim in tistim, ki z njimi delajo, omogočiti razumevanje pravice do ustreznega bivališča kot človekove pravice. Skozi številne aktivnosti jih vzpodbuja, da uporabijo svoj glas za zahtevanje svojih pravic in za ukrepanje v zadevah, ki so jim pomembne. Lahko služi za sodelovanje v kampanji Amnesty International Zahtevamo dostojanstvo, ki se osredotoča na ljudi, ki živijo v revščini, in jim pomaga, da zahtevajo in uveljavljajo svoje pravice. Lahko pa se ga uporabi tudi v okviru drugih izobraževalnih dejavnosti, ki naslavljajo pravico do ustreznega bivališča v okviru človekovih pravic.

 Spletna delavnica o mednarodnem letu sodelovanja na področju voda (tretja triada): delavnica najprej predstavi Organizacijo združenih narodov in UNESCO ter področja delovanja, v nadaljevanju pa koncept upravljanja z vodami in pomen sodelovanja na področju voda; gradivo pripravilo Društvo za Združene narode za Slovenijo
 Revščina in človekove pravice: ta učni pripomoček želi mladim omogočiti razumevanje povezav med kršitvami človekovih pravic in revščino. Vzpodbuja jih, da uporabijo svoj glas za zahtevanje svojih pravic in za ukrepanje v zadevah, ki so jim pomembne. Osvetljuje, kako so ljudje, ki živijo v revščini, odrinjeni iz družbe in kako je njihovo dostojanstvo okrnjeno skozi kršitve človekovih pravic, zaradi česar se čutijo ogrožene, izključene in prikrajšane.  Pogosto to prispeva k začaranemu krogu, ki ljudi potiska globlje v revščino, kjer občutijo, da njihov glas ne šteje in da so brez vsake moči. Gradivo je pripravila Amnesty International.  
 

Več prostora za vode: publikacija predstavlja sodelovanje na področju voda preko delovanja glavnih institucij znotraj sistema Organizacije združenih narodov na tem področju in podrobneje oriše zagotavljanje dostopa do pitne vode kot pomemben izziv 21. stoletja; gradivo pripravilo Društvo za Združene narode za Slovenijo