Skoči na vsebino

GRADIVA ZA MLADE IN ODRASLE

   Priročnik za globalno državljanstvo (mladi od 15. leta dalje in odrasli): 8 tematskih skolpov; gradivo pripravilo Društvo Humanitas s sofinanciranjem Ministrstva za zunanje zadeve
Priročnik za globalno učenje: avtor Rene Suša, izdajatelj Sloga
Sredozemlje, jaz in moja potovalka: informacije in iztočnice, s katerimi lahko na potovanjih širite obzorja in skušate gledati na to območje z drugačne perspektive:s pogleda osebe, ki želi biti dejavna pri vzpostavljanju dobrih sosedskih odnosov in sožitja med kulturami; gradivo pripravilo Društvo Humanitas

Učiti se brati svet skozi oči drugega, priročnik s poudarkom na staroselskem dojemanju globalnih tem: tematika mednarodnega razvoja na način, da pod vprašaj postavlja predsodke, ki so pri različnih pristopih k poučevanju globalnega državljanstva pogosto spregledani in vodijo do nekritične krepitve predstav o premoči in univerzalnosti zahodnjaškega pogleda na svet; v priročniku so predstavljeni staroselski pogledi na razvoj, izobraževanje, revščino in enakost; gradivo pripravila Vanessa Andreotti, Lynn Mario T. M. de Souza, Društvo Humanitas

Nova destinacija: Odgovornost, Kako delovati skladno z načeli pravične trgovine in odgovornega turizma? nabor idej za lokalne skupnosti, podjetja in posameznike; gradivo pripravilo Društvo Humanitas

Milenijski razvojni cilji - na poti uresničevanja: gradivo predstavi 8 milenijskih razvojnih ciljev, napredek pri doseganju cilja, stanje v Sloveniji in primer dobre prakse doseganja posameznega cilja; gradivo pripravilo Društvo za Združene narode za Slovenijo

Več prostora za vode: publikacija predstavlja sodelovanje na področju voda preko delovanja glavnih institucij znotraj sistema Organizacije združenih narodov na tem področju in podrobneje oriše zagotavljanje dostopa do pitne vode kot pomemben izziv 21. stoletja; gradivo pripravilo Društvo za Združene narode za Slovenijo