Skoči na vsebino

ZAKON, RESOLUCIJA IN DRUGI DOKUMENTI O RAZVOJNEM SODELOVANJU SLOVENIJE

Zakon, resolucija in drugi dokumenti o razvojnem sodelovanju Slovenije

 

Medsebojni pregled OECD DAC

 

V Sloveniji je leta 2017 potekal prvi medsebojni pregled mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v okviru Odbora za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD DAC): glavne ugotovitve in priporočila (slovenski jezik, angleški jezik), celotno besedilo pregleda (angleški jezik).

 

Okvirni programi mednarodnega razvojnega sodelovanja

Tabela za prijavo načrtovanih aktivnosti proračunskih uporabnikov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja

 

Dvostranski sporazumi o razvojnem sodelovanju

 • Sporazum o razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Zelenortski otoki (BCVRS) (Ur. l. RS, št. 33/11), začetek veljavnosti: 2. 7. 2012.
 • Sporazum o razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine (BUKRS) (Ur. l. RS, št. 37/09);
 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o razvojnem sodelovanju (BXKRS) (Ur. l. RS, št. 30/10), začetek veljavnosti: 3. 5. 2010;
 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o razvojnem sodelovanju (BMNRS) (Ur. l. RS, št. 29/09), začetek veljavnosti: 30. 4. 2009;
 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o razvojnem sodelovanju (BALRS) (Ur. l. RS, št. 46/08), začetek veljavnosti: 4. 6. 2008;
 • Sporazum o razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove (BMDRS) (Ur. l. RS, št. 58/07), začetek veljavnosti: 24. 7. 2007;
 • Sporazum o razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine (BBHRS) (Ur. l. RS, št. 129/06), začetek veljavnosti: 4. 1. 2007;
 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o razvojnem sodelovanju (BMKRS) (Ur. l RS, št. 64/06), začetek veljavnosti: 10. 7. 2006;
 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in Črne gore o razvojnem sodelovanju (BCSRS) (Ur. l. RS, št 22/05), začetek veljavnosti: 24. 3. 2005. 

Dvostranski memorandumi in programi mednarodnega razvojnega sodelovanja

 

Makedonija

 • Memorandum o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije za obdobje 2013 do 2015 (podpisana verzijaUr.l. RS, 84/13)
 • Memorandum o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije za leto 2012 (podpisana verzija, Ur.l.RS, 68/12)
 • Memorandum o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije za leto 2011 (podpisana verzija, Ur.l.RS, 80/11)

Črna gora

 • Program o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2018-2019 (podpisana verzija, Ur. l. RS 10/19)
 • Aneks k Programu o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2016–2017 (podpisana verzija, Ur. l. RS 77/17)
 • Program o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2016-2017 (podpisana verzija, Ur. l. RS 24/17)
 • Aneks k Programu mednarodnega razvojnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2013 do 2015 (podpisana verzija)
 • Program mednarodnega razvojnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro za obdobje 2013 do 2015 (podpisana verzija, Ur.l.RS 112/13
 • Program mednarodnega razvojnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro za leti 2011 in 2012 (Ur.l. RS, 80/11)
 • Program mednarodnega razvojnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro za leto 2010 (Ur.l.RS, 63/10)

Belorusija

 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Belorusije o pogojih rehabilitacije mladoletnih državljanov Republike Belorusije v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 108/11), začetek veljavnosti: 27. 10. 2011