Skoči na vsebino

PRIORITETE MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA

V skladu s prednostnimi usmeritvami slovenske zunanje in gospodarske politike je dvostransko razvojno sodelovanje Slovenije usmerjeno predvsem v države Zahodnega Balkana.

 

Slovenija je z državami: Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro, Makedonijo, Albanijo ter Kosovom sklenila sporazume o razvojnem sodelovanju. Na podlagi teh se s Črno goro in z Makedonijo razvija programsko sodelovanje, medtem ko z drugimi državami v regiji razvojno sodelovanje izvaja projektno.

 

Drugo prednostno območje slovenskega razvojnega sodelovanja zajema Vzhodna Evropa, Kavkaz in Osrednja Azija.

 

Tretja geografska prioriteta je Afrika, ki ji Slovenija razvojno pomoč namenja predvsem prek multilateralnih kanalov. Dvostranska pomoč se izvaja projektno, pri čemer se prednostno podpirajo projekti nevladnih organizacij v najmanj razvitih državah podsaharske Afrike. 

 

Vsebinske prioritete slovenskega razvojnega sodelovanja so:

  • krepitev dobrega upravljanja, pravne države in družbenih storitev (s poudarkom na približevanju evroatlantskim integracijam, spoštovanju človekovih pravic žensk in otrok, izobraževanju in štipendiranju),
  • varovanje okolja s poudarkom na trajnostnem gospodarjenju z vodami,
  • opolnomočenje žensk kot presečno temo razvojnega sodelovanja.