Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIORITETE MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA

Skladno z Resolucijo je ključni cilj razvojnega sodelovanja Slovenije prispevati k odpravi revščine, zmanjševanju neenakosti ter doseganju trajnostnega razvoja v partnerskih državah. To so tudi ključni cilji mednarodne skupnosti. Z doseganjem teh ciljev mednarodna skupnost stremi h globalnim ciljem, ki jih Agenda 2030 razčleni v 17 univerzalnih ciljev in 169 podciljev, katerih ključni namen je preko partnerstev doseči mir in varnost, blaginjo in dostojno življenje za današnje in prihodnje rodove. Z Agendo 2030 je postal trajnostni razvoj v vseh treh dimenzijah, socialni, ekonomski in okoljski, skupna odgovornost vseh deležnikov.

 

Slovenija želi ostati zanesljiva partnerica, prilagodljiva in odzivna na aktualne potrebe partnerskih držav. Svojo prepoznavnost bo gradila na nišah, utemeljenih na lastnih vrednotah in primerjalnih prednostih ter s tem k blaginji in trajnostni prihodnosti prispevala tam, kjer je njena dodana vrednost lahko največja. Še naprej si bo prizadevala za povečevanje sredstev, ki jih namenja za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč ter gradila na njihovi skladni in učinkoviti uporabi.

 

Mednarodno razvojno sodelovanje Republike Slovenije se osredotoča na prednostna vsebinska področja in geografska območja, kjer je lahko uradna razvojna pomoč učinkovita, odraža slovenske primerjalne prednosti in zmogljivosti ter zagotavlja podporo razvojnim prizadevanjem partnerskih držav. Pri tem Republika Slovenija za večjo učinkovitost spodbuja dialog in sodelovanje s partnerskimi državami, drugimi donatoricami in mednarodnimi organizacijami.

 

Prednostna vsebinska področja so:

– spodbujanje miroljubnih in vključujočih družb, s poudarkom na dobrem upravljanju, enakih možnostih, vključno z enakostjo spolov, ter kakovostnem izobraževanju;

– boj proti podnebnim spremembam, s poudarkom na trajnostnem gospodarjenju z naravnimi in energetskimi viri.

Presečni temi sta enakost spolov in varovanje okolja.

 

Prednostna geografska območja so Zahodni Balkan, evropsko sosedstvo in podsaharska Afrika, s poudarkom na najmanj razvitih državah.

 

Graf: Razdelitev razpoložljive dvostranske razvojne pomoči v ožjem pomenu v letu 2017 v višini 16.986.457 EUR po vsebinah