Skoči na vsebino

OBMOČJE DELOVANJA

V skladu s prednostnimi cilji slovenske zunanje politike je dvostransko mednarodno razvojno sodelovanje usmerjeno predvsem v države Zahodnega Balkana. Slovenija je s Črno goro, Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Albanijo ter Kosovom sklenila sporazume o mednarodnem razvojnem sodelovanju.

Prednostni območju mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije sta še evropsko sosedstvo in podsaharska Afrika.

 

Razdelitev razpoložljive dvostranske razvojne pomoči v letu 2017 v višini 19.175.054 EUR po regijah

 

Vir: MZZ