Skoči na vsebino

OBMOČJE DELOVANJA

V skladu s prednostnimi cilji slovenske zunanje politike je dvostransko mednarodno razvojno sodelovanje usmerjeno predvsem v države Zahodnega Balkana. Slovenija je s Črno goro, Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Albanijo ter Kosovom sklenila sporazume o mednarodnem razvojnem sodelovanju.

Prednostni območju mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije sta še evropsko sosedstvo in podsaharska Afrika.

 

Dvostranska pomoč v obdobju  2010 - 2015 po regijah v deležih

 

 

 

Vir: MZZ

 

 

15 največjih prejemnic dvostranske pomoči v obdobju  2010 - 2015 v milijonih EUR

 

Vir:  MZZ