Skoči na vsebino

OBMOČJE DELOVANJA

V skladu s prednostnimi cilji slovenske zunanje politike je dvostransko mednarodno razvojno sodelovanje usmerjeno predvsem v države Zahodnega Balkana. Slovenija je s Črno goro, Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Albanijo ter Kosovom sklenila sporazume o mednarodnem razvojnem sodelovanju.


Drugo prednostno območje slovenskega mednarodnega razvojnega sodelovanja je območje Vzhodne Evrope, Kavkaza in Osrednje Azije. Kot prednostni državi sta omenjeni Moldavija in Ukrajina, s katerima sta prav tako bila podpisana sporazuma o razvojnem sodelovanju, čeprav sporazum z Ukrajino še ni stopil v veljavo. Tretje prednostno območje slovenskega mednarodnega razvojnega sodelovanja je Afrika, kjer Slovenija deluje predvsem prek večstranske razvojne pomoči, namenjene najmanj razvitim državam podsaharske Afrike in z manjšimi projekti nevladnih organizacij.

 

Dvostranska pomoč v obdobju  2010 - 2015 po regijah v deležih

 

 

Vir: MZZ

 

 

15 največjih prejemnic dvostranske pomoči v obdobju  2010 - 2015 v milijonih EUR

 

Vir:  MZZ