Skoči na vsebino

KAJ JE MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE?

Z mednarodnim razvojnim sodelovanjem Slovenija prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzema soodgovornost za odpravo revščine in doseganje trajnostnega razvoja. Kot odgovorna in dejavna članica mednarodne skupnosti sooblikuje politike in ukrepe za reševanje globalnih razvojnih izzivov. Skupaj s partnerji prispeva k spoštovanju človekovega dostojanstva in k trajnostni, pravični, vključujoči, varni in uspešni prihodnosti za vse.


Z mednarodno humanitarno pomočjo Republika Slovenija izraža solidarnost s prizadetimi državami in posamezniki, ki se spopadajo z izrednimi razmerami kot posledicami naravnih in drugih nesreč večjih razsežnosti ali oboroženih spopadov.

 

Graf: Razdelitev uradne razvojne pomoči Republike Slovenije v letu 2017 v višini 67.229,443 EUR