Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI IN POZIVI

JAVNI RAZPISI NA PODROČJU MRS V 2018

 

1. Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav članic, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2017, razpisana sredstva 95.000 EUR, odobrena sredstva za sofinanciranje 10 projektov 61.295,65 EUR.

Informacija o izidu javnega razpisa

 

JAVNI RAZPISI NA PODROČJU MRS V 2017

 

1. Javni razpisi s področja mednarodnega razvojnega sodelovanje in humanitarne pomoči za nevladne organizacije v obdobju od 2018 do 2020 za sofinanciranje 4 projektov v skupni vrednosti do 545.000 EUR.

Informacija o izbranih projektih

 

JAVNI RAZPISI NA PODROČJU MRS V 2016

 

1. Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2016, razpisana sredstva 100.000 EUR, odobrena sredstva za sofinanciranje 10 projektov 89.070,79 EUR.
Informacija o izidu javnega razpisa

 

2. Javni razpis za izvajanje projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v državah Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Podsaharske Afrike in Bližnjega vzhoda v obdobju od 2017 do 2019 za financiranje 11 projektov v skupni vrednosti do 1.195.000 EUR.

Informacija o izbranih projektih

 

3. Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije, za aktivnosti izvedene v letu 2015, razpisana sredstva 100.000 EUR, odobrena sredstva 100.000 EUR.
Informacija o izidu javnega razpisa

 

JAVNI RAZPISI IN POZIVI NA PODROČJU MRS V 2015

 

1. Javni razpis za izvajanje projektov ozaveščanja javnosti, globalnega učenja in krepitve kapacitet nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter projekta s področja izobraževanja o človekovih pravicah s poudarkom na pravicah otrok v državah Zahodnega Balkana v letih 2016 in 2017 za financiranje 4 projektov v skupni višini do 140.000 EUR.

Informacija o izbranih projektih

 

2. Javni razpis za izvajanje projektov obnove na območjih, ki so jih maja 2014 prizadele poplave v Republiki Srbiji ter Bosni in Hercegovini za financiranje 3 projektov v Srbiji in BiH v skupni višini do 160.500 EUR.  
Informacija o izbranih projektih

 

3.Javni razpis za izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2015, 2016 in 2017 za financiranje 8 projektov v skupni višini do 597.000 EUR.

Informacija o izbranih projektih

 

4. Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih v okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči skupnosti v finančni perspektivi 2007-2013/2014-2020, za aktivnosti izvedene v letu 2014, razpisana sredstva 100.000 EUR, dodeljena sredstva 60.605,95 EUR.

Informacija o rezultatih javnega poziva

 

JAVNI RAZPISI IN POZIVI NA PODROČJU MRS V 2014

 

1. Javni razpis za izvajanje projektov s področij: skrb za dobrobit otrok, spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju za financiranje 4 projektov v  skupni višini do 166.000 EUR.
Informacija o izbranih izvajalcih in projektih

 

JAVNI RAZPISI IN POZIVI NA PODROČJU MRS V 2013

 

1. Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih v okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti v finančni perspektivi 2007-2013za aktivnosti izvedene v letu 2013, razpisana sredstva 95.000,00 EUR, dodeljena sredstva 79.081,06 EUR.
Informacija o rezultatih javnega poziva


2. Javni razpis za izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu v letih 2014, 2015 in 2016 za financiranje 6 projektov v skupni višini do 480.000 EUR.
Informacija o izbranih izvajalcih in projektih


3. Javni poziv za sofinanciranje projektov slovenskih nevladnih organizacij, izbranih v okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti v finančni perspektivi 2007-2013  (višina razpisanih sredstev: 90.000 EUR, dodeljenih sredstev: 88.899,51 EUR).

Informacija o izbranih projektih


4. Javni razpis za izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2013 in 2014 (višina razpisanih sredstev: 508.000 EUR; dodeljenih je bilo 448.000 EUR).

Informacija o izbranih projektih


5. Javni razpis za izvajanje projekta rehabilitacije otrok iz Ukrajine in Belorusije v letih 2013 in 2014 (višina razpisanih sredstev: 60.000 EUR).

Informacija o izbranih projektih

 

JAVNI RAZPISI IN POZIVI NA PODROČJU MRS V 2012
- Javni razpis za financiranje programov povezovanja, koordiniranja in izgradnje kapacitet nevladnih organizacij v RS na področju mednarodnega sodelovanja, globalnega učenja in ozaveščanja javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju (višina razpisanih sredstev: 73.000 EUR);
- Javni poziv za sofinanciranje projektov slovenskih nevladnih organizacij, izbranih v okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti v finančni perspektivi 2007-2013 (višina razpisanih sredstev: 80.000 EUR, dodeljenih sredstev: 71.988,86 EUR);
- Javni razpis za financiranje projektov nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v letu 2012 (višina razpisanih sredstev: 90.000 EUR), Zaradi rebalansa proračuna in zmanjševanja sredstev za MRS je bil razpis 13. aprila 2012 preklican; MZZ/ZDH je sprejel odločitev na podlagi razmisleka o najmanjšem vplivu/škodi za izvajalce;
- Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju mednarodne humanitarne pomoči v letu 2012 (višina razpisanih sredstev: 190.000 EUR): Zaradi rebalansa proračuna in zmanjševanja sredstev za MRS so bila sredstva za ta razpis znižana za 60.000 EUR.

 

JAVNI RAZPISI IN POZIVI NA PODROČJU MRS V 2011
- Javni razpis za sofinanciranje izvedbe projekta postavitve modularnih zgradb namenjenih varstvu otrok na Haitiju, vzpostavitve dejavnosti varstva otrok ter izvajanje programa varstva otrok (višina razpisanih sredstev: 80.000 EUR);
- Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2011, 2012 in 2013 (višina razpisanih sredstev: 960.000 EUR);

- Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti slovenskih nevladnih organizacij v okviru instrumentov in programov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti znotraj finančne perspektive 2007-2013 (Uradni list RS št. 97/2010). Višina razpisanih sredstev: 100.000 EUR za plačilo stroškov, ki so nastali v okviru projekta izbranih instrumentov v letu 2010, in katerih plačilo je bilo izvedeno v letu 2010;
- Javni razpis za financiranje programov povezovanja, koordiniranja in izgradnje kapacitet razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij Republike Slovenije, globalnega učenja in ozaveščanja širše javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju (višina razpisanih sredstev: 70.000 EUR) – razpis je bil preklican 23. septembra 2011.

 

JAVNI RAZPISI IN POZIVI NA PODROČJU MRS V 2010

- Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči v letih 2010 in 2011 (višina razpisanih sredstev: 790.000 EUR);
- Javni razpis za sofinanciranje programa nacionalnega združenja nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letu 2010 (višina razpisanih sredstev: 65.000 EUR – 55.000 EUR v proračunskem letu 2010 in 10.000 EUR v proračunskem letu 2011).

 

JAVNI RAZPISI IN POZIVI NA PODROČJU MRS V 2009
- Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči v letu 2009 (višina razpisanih sredstev: 265.000 EUR).

 

JAVNI RAZPISI IN POZIVI NA PODROČJU MRS V 2008
- Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v letu 2008 (višina razpisanih sredstev: 100.000 EUR).