Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INSTITUCIONALNA ORGANIZIRANOST

Ministrstvo za zunanje zadeve je nacionalni koordinator mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči RS. Na ministrstvu je za področje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči pristojna državna sekretarka Simona Leskovar, ki deluje v funkciji razvojne ministrice. Strokovno se s tem področjem ukvarja Direktorat za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo, ki je pristojen za:

 • načrtovanje in oblikovanje politik mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči na nacionalni in mednarodni ravni,
 • izvajanje, koordiniranje in spremljanje izvajanja mednarodne razvojne in humanitarne pomoči.

Za načrtovanje, usklajevanje in spremljanje izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra ali ministrice za zunanje zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister) stalno koordinacijsko skupino, ki ga vodi predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve. Naloge Stalne koordinacijske skupine za mednarodno razvojno sodelovnje so:

 • načrtovanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter obravnava okvirne višine sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (preko usklajevanja okvirnih programov);
 • usklajevanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči;
 • spremljanje izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči;
 • spremljanje skladnosti politik za razvoj;
 • uskladitev predlogov strateških in normativnih dokumentov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči;
 • sodelovanje pri pripravi poročil in ocen uspešnosti izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

Minister ustanovi strokovni svet kot strokovno posvetovalno telo ministra za mednarodno razvojno sodelovanje. Naloge Strokovnega sveta za mednarodno razvojno sodelovanje so:

 • svetovanje glede vprašanj, ki jih nanj naslovi nacionalni kooridnator za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč;
 • sodelovanje pri pripravi strateških in normativnih dokumentov;
 • spremljanje izvajanja Strategije;
 • izdaja mnenj o dejavnostih in stališčih Slovenije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

Za člane strokovnega sveta se imenujejo: predstavniki ministrstev, vključenih v izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja; predstavniki izvajalcev mednarodnega razvojnega sodelovanja; strokovnjaki za mednarodno razvojno sodelovanje in  predstavniki gospodarskih zbornic in predstavniki pravnih oseb, na katere lahko Vlada RS z javnim pooblastilom prenese tehnično operativni del izvajanja Resolucije.