Skoči na vsebino

ORGANIZACIJE CIVILNE DRUŽBE

Zunanjo politiko na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja izvajajo tudi nevladne razvojne in humanitarne organizacije (NVO), večinoma združene v platformi nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč SLOGA (32 NVO). Slovenija prav tako sodeluje v večstranskih programih z drugimi državami donatoricami. Ministrstvo za zunanje zadeve si prizadeva intenzivneje vključiti tudi druge organizacije (univerze, gospodarske družbe) in lokalne skupnosti.

 

Nevladne organizacije so pomemben izvajalec mednarodnega razvojnega sodelovanja. Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju posebno mesto namenja prav »zagotavljanju krepitve zmožnosti civilne družbe in nevladnih organizacij«. Film o delu nevladnih organizacij: Zemljevid projektov nevladnega in gospodarskega sektorja


Ministrstvo za zunanje zadeve letno pripravlja in objavlja javne razpise za nevladne organizacije s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki vključuje tudi ozaveščanje javnosti in globalno učenje.

 

Smernice o sodelovanju Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, nevladnih organizacije in mreže nevladnih organizacij na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoč