Skoči na vsebino

DVOSTRANSKO MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE

Izvajalci dvostranskega mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije so:

  • ustanovi na področju razvojnega sodelovanja, ki jih (so)ustanovi vlada:
    - Center za evropsko prihodnost (CEP)
    - Ustanova za krepitev človekove varnosti (ITF)
  • organizacije civilne družbe:
  • zavod z javnim pooblastilom: Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR)
  • mednarodna organizacija Center za razvoj financ (CEF)

Nevladne organizacije so pomemben izvajalec mednarodnega razvojnega sodelovanja. V Republiki Sloveniji od leta 2005 deluje Platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Sloga, ki združuje 32 nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči. Ministrstvo za zunanje zadeve letno objavlja javne razpise za razvojne in humanitarne projekte v izvedbi nevladnih organizacij. Več

 

 

 

Navodila za vsebinsko in finančno poročanje

 

Navodilo za vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih (so)financira Ministrstvo za zunanje zadeve za pogodbe, sklenjene na podlagi Javnega razpisa za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov v obdobju od 2018 do 2020

navodilo 2018 do 2020
obrazec za vsebinsko poročanje
obrazec za finančno poročanje
zahtevek za izplačilo
evidenca opravljenega dela

 

Navodilo za vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga (so)financira Ministrstvo za zunanje zadeve za pogodbe, sklenjene na podlagi Javnega razpisa za izvajanje projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v državah Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Podsaharske Afrike in Bližnjega vzhoda v obdobju od 2017 do 2019

navodilo 2017, 2018 in 2019
obrazec za vsebinsko poročanje
obrazec za finančno poročanje
zahtevek za izplačilo
evidenca opravljenega dela

 

Navodilo za vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih (so)financira Ministrstvo za zunanje zadeve – NEPOSREDNE POGODBE (od 1. 1. 2017)

navodilo

obrazec za vsebinsko poročanje

obrazec za finančno poročanje

 

Navodilo za vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga (so)financira Ministrstvo za zunanje zadeve za pogodbe sklenjene na podlagi Javnega razpisa za izvajanje projektov ozaveščanja javnosti, globalnega učenja in krepitve kapacitet nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter projekta s področja izobraževanja o človekovih pravicah s poudarkom na pravicah otrok v državah Zahodnega Balkana v letih 2016 in 2017

navodilo 2016 in 2017

obrazec za vsebinsko poročanje
obrazec za finančno poročanje

 

Navodilo za vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga (so)financira Ministrstvo za zunanje zadeve za pogodbe sklenjene na podlagi Javnega razpisa za izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2015, 2016 in 2017

navodilo 2015, 2016 in 2017

obrazec za vsebinsko poročanje
obrazec za finančno poročanje