Skoči na vsebino

DVOSTRANSKO MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE

Izvajalci dvostranskega mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije so:

  • ustanovi na področju razvojnega sodelovanja, ki jih (so)ustanovi vlada:
    - Center za evropsko prihodnost (CEP)
    - Ustanova za krepitev človekove varnosti (ITF)
  • organizacije civilne družbe:
  • zavod z javnim pooblastilom: Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR)
  • mednarodna organizacija Center za razvoj financ (CEF)

Nevladne organizacije so pomemben izvajalec mednarodnega razvojnega sodelovanja. V Republiki Sloveniji od leta 2005 deluje Platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Sloga, ki združuje 32 nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči. Ministrstvo za zunanje zadeve letno objavlja javne razpise za razvojne in humanitarne projekte v izvedbi nevladnih organizacij. Več

 

 

 

Navodila za vsebinsko in finančno poročanje

 

Navodilo za vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga (so)financira Ministrstvo za zunanje zadeve za pogodbe, sklenjene na podlagi Javnega razpisa za izvajanje projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v državah Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Podsaharske Afrike in Bližnjega vzhoda v obdobju od 2017 do 2019

navodilo 2017, 2018 in 2019
obrazec za vsebinsko poročanje
obrazec za finančno poročanje
zahtevek za izplačilo
evidenca opravljenega dela

 

Navodilo za vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih (so)financira Ministrstvo za zunanje zadeve – NEPOSREDNE POGODBE (od 1. 1. 2017)

navodilo

obrazec za vsebinsko poročanje

obrazec za finančno poročanje

 

Navodilo za vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga (so)financira Ministrstvo za zunanje zadeve za pogodbe sklenjene na podlagi Javnega razpisa za izvajanje projektov ozaveščanja javnosti, globalnega učenja in krepitve kapacitet nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter projekta s področja izobraževanja o človekovih pravicah s poudarkom na pravicah otrok v državah Zahodnega Balkana v letih 2016 in 2017

navodilo 2016 in 2017

obrazec za vsebinsko poročanje
obrazec za finančno poročanje

 

Navodilo za vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga (so)financira Ministrstvo za zunanje zadeve za pogodbe sklenjene na podlagi Javnega razpisa za izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2015, 2016 in 2017

navodilo 2015, 2016 in 2017

obrazec za vsebinsko poročanje
obrazec za finančno poročanje

 

Navodilo za vsebinsko in poenostavljeno finančno poročanje za pogodbe od 2016

navodilo
obrazec za vsebinsko poročanje
obrazec za finančno poročanje