Skoči na vsebino

DVOSTRANSKO MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE

Izvajalci dvostranskega mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije so:

ustanove na področju razvojnega sodelovanja, ki jih (so)ustanovi vlada:
- Center za evropsko prihodnost (CEP),
- Ustanova za krepitev človekove varnosti (ITF);

- Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR).

Nevladne organizacije so pomemben izvajalec mednarodnega razvojnega sodelovanja. V Republiki Sloveniji od leta 2005 deluje Platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje, globalno učenje in humanitarno pomoč - SLOGA, ki združuje nevladne organizacije s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči. Ministrstvo za zunanje zadeve redno objavlja javne razpise za razvojne in humanitarne projekte v izvedbi nevladnih organizacij. Več

 

 

Navodila za vsebinsko in finančno poročanje ter obrazci za prijavo projektov

 

Obrazci za prijavo projekta in navodila z obrazci za poročanje za izvajalce, s katerimi Ministrstvo za zunanje zadeve sklepa neposredne pogodbe (od 1. 1. 2019)

Vsebinski načrt projekta
Finančni načrt projekta

Vsebinsko poročanje o projektu
Finančno poročanje
Navodilo za vsebinsko in finančno poročanje
Zahtevek za izplačilo
Delovni prevod

 

Obrazci za prijavo projekta in navodila z obrazci za poročanje za izvajalce, s katerimi Ministrstvo za zunanje zadeve sklepa neposredne pogodbe (od 1. 1. 2018)

Vsebinski načrt projekta

Finančni načrt projekta

Vsebinsko poročanje o projektu

Finančno poročanje

Navodilo za vsebinsko in finančno poročanje

Zahtevek za izplačilo

Delovni prevod

 

Navodilo za vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih (so)financira Ministrstvo za zunanje zadeve za pogodbe, sklenjene na podlagi Javnega razpisa za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov v obdobju od 2018 do 2020

navodilo 2018 do 2020
obrazec za vsebinsko poročanje
obrazec za finančno poročanje
zahtevek za izplačilo
evidenca opravljenega dela

 

Navodilo za vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga (so)financira Ministrstvo za zunanje zadeve za pogodbe, sklenjene na podlagi Javnega razpisa za izvajanje projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v državah Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Podsaharske Afrike in Bližnjega vzhoda v obdobju od 2017 do 2019

navodilo 2017, 2018 in 2019
obrazec za vsebinsko poročanje
obrazec za finančno poročanje
zahtevek za izplačilo
evidenca opravljenega dela

delovni prevod