Skoči na vsebino

DVOSTRANSKO MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE

Izvajalci dvostranskega mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije so:

ustanove na področju razvojnega sodelovanja, ki jih (so)ustanovi vlada:
- Center za evropsko prihodnost (CEP),
- Ustanova za krepitev človekove varnosti (ITF);

- Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR).

Nevladne organizacije so pomemben izvajalec mednarodnega razvojnega sodelovanja. V Republiki Sloveniji od leta 2005 deluje Platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje, globalno učenje in humanitarno pomoč - SLOGA, ki združuje nevladne organizacije s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči. Ministrstvo za zunanje zadeve redno objavlja javne razpise za razvojne in humanitarne projekte v izvedbi nevladnih organizacij. Več

 

 

Navodila za vsebinsko in finančno poročanje ter obrazci za prijavo projektov

 

Obrazci za prijavo projekta in navodila z obrazci za poročanje za izvajalce s katerimi Ministrstvo za zunanje zadeve sklepa neposredne pogodbe (od 1. 1. 2018)

Vsebinski načrt projekta

Finančni načrt projekta

Vsebinsko poročanje o projektu

Finančno poročanje

Navodilo za vsebinsko in finančno poročanje

Zahtevek za izplačilo

Delovni prevod

 

Navodilo za vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih (so)financira Ministrstvo za zunanje zadeve za pogodbe, sklenjene na podlagi Javnega razpisa za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov v obdobju od 2018 do 2020

navodilo 2018 do 2020
obrazec za vsebinsko poročanje
obrazec za finančno poročanje
zahtevek za izplačilo
evidenca opravljenega dela

 

Navodilo za vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga (so)financira Ministrstvo za zunanje zadeve za pogodbe, sklenjene na podlagi Javnega razpisa za izvajanje projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v državah Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Podsaharske Afrike in Bližnjega vzhoda v obdobju od 2017 do 2019

navodilo 2017, 2018 in 2019
obrazec za vsebinsko poročanje
obrazec za finančno poročanje
zahtevek za izplačilo
evidenca opravljenega dela

delovni prevod

 

Navodilo za vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih (so)financira Ministrstvo za zunanje zadeve – NEPOSREDNE POGODBE (od 1. 1. 2017)

navodilo

obrazec za vsebinsko poročanje

obrazec za finančno poročanje