Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DOKUMENTI

Zakon, resolucija in drugi dokumenti o razvojnem sodelovanju Slovenije

 • Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 30/18), ki ga je 17. aprila 2018 sprejel Državni zbor Republike Slovenije. Zakon opredeljuje cilje in način dolgoročnega načrtovanja, financiranja ter izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije. (slo, ang) 
 • Uredba o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 74/18), ki jo je 22. novembra 2018 sprejela Vlada Republike Slovenije (slo, ang);
 • Metodologija za ocenjevanje projektov in programov MRS in HP (pdf, xls);
 • Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (ReMRSHP) (Ur. l. RS, št. 54/17, ang), ki jo je 26. septembra 2017 sprejel Državni zbor Republike Slovenije;
 • Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Ur. l. RS, št. 73/08), ki jo je Državni zbor sprejel julija 2008, opredeljuje geografske in tematske prioritete razvojnega sodelovanja Slovenije do leta 2015 ter mehanizme za izvajanje tega sodelovanja.
  • Vmesna ocena uspešnosti izvajanja Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (slo, ang)
  • Končna ocena uspešnosti uresničevanja Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (slo, ang)
 • Strategija mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030, ki jo je 20. decermbra 2018 sprejela Vlada Republike Slovenije  (slo, ang)

 

Medsebojni pregled OECD DAC

 

V Sloveniji je leta 2017 potekal prvi medsebojni pregled mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v okviru Odbora za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD DAC): glavne ugotovitve in priporočila (slovenski jezik, angleški jezik), celotno besedilo pregleda (angleški jezik).

 

Okvirni programi mednarodnega razvojnega sodelovanja

Tabela za prijavo načrtovanih aktivnosti proračunskih uporabnikov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja

 

Dvostranski sporazumi o razvojnem sodelovanju

 • Sporazum o razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Zelenortski otoki (BCVRS) (Ur. l. RS, št. 33/11), začetek veljavnosti: 2. 7. 2012.
 • Sporazum o razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine (BUKRS) (Ur. l. RS, št. 37/09);
 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o razvojnem sodelovanju (BXKRS) (Ur. l. RS, št. 30/10), začetek veljavnosti: 3. 5. 2010;
 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o razvojnem sodelovanju (BMNRS) (Ur. l. RS, št. 29/09), začetek veljavnosti: 30. 4. 2009;
 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o razvojnem sodelovanju (BALRS) (Ur. l. RS, št. 46/08), začetek veljavnosti: 4. 6. 2008;
 • Sporazum o razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove (BMDRS) (Ur. l. RS, št. 58/07), začetek veljavnosti: 24. 7. 2007;
 • Sporazum o razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine (BBHRS) (Ur. l. RS, št. 129/06), začetek veljavnosti: 4. 1. 2007;
 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o razvojnem sodelovanju (BMKRS) (Ur. l RS, št. 64/06), začetek veljavnosti: 10. 7. 2006;
 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in Črne gore o razvojnem sodelovanju (BCSRS) (Ur. l. RS, št 22/05), začetek veljavnosti: 24. 3. 2005. 

Dvostranski memorandumi in programi mednarodnega razvojnega sodelovanja

 

Makedonija

 • Memorandum o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije za obdobje 2013 do 2015 (podpisana verzijaUr.l. RS, 84/13)
 • Memorandum o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije za leto 2012 (podpisana verzija, Ur.l.RS, 68/12)
 • Memorandum o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije za leto 2011 (podpisana verzija, Ur.l.RS, 80/11)

Črna gora

 • Program o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2018-2019 (podpisana verzija, Ur. l. RS 10/19)
 • Aneks k Programu o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2016–2017 (podpisana verzija, Ur. l. RS 77/17)
 • Program o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2016-2017 (podpisana verzija, Ur. l. RS 24/17)
 • Aneks k Programu mednarodnega razvojnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2013 do 2015 (podpisana verzija)
 • Program mednarodnega razvojnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro za obdobje 2013 do 2015 (podpisana verzija, Ur.l.RS 112/13
 • Program mednarodnega razvojnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro za leti 2011 in 2012 (Ur.l. RS, 80/11)
 • Program mednarodnega razvojnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro za leto 2010 (Ur.l.RS, 63/10)

Belorusija

 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Belorusije o pogojih rehabilitacije mladoletnih državljanov Republike Belorusije v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 108/11), začetek veljavnosti: 27. 10. 2011

 

Navodila za vsebinsko in finančno poročanje ter obrazci za prijavo projektov

 

Obrazci za prijavo projekta in navodila z obrazci za poročanje za izvajalce, s katerimi Ministrstvo za zunanje zadeve sklepa neposredne pogodbe (od 1. 1. 2019)

Vsebinski načrt projekta
Finančni načrt projekta

Vsebinsko poročanje o projektu
Finančno poročanje
Navodilo za vsebinsko in finančno poročanje
Zahtevek za izplačilo
Delovni prevod

 

Obrazci za prijavo projekta in navodila z obrazci za poročanje za izvajalce, s katerimi Ministrstvo za zunanje zadeve sklepa neposredne pogodbe (od 1. 1. 2018)

Vsebinski načrt projekta

Finančni načrt projekta

Vsebinsko poročanje o projektu

Finančno poročanje

Navodilo za vsebinsko in finančno poročanje

Zahtevek za izplačilo

Delovni prevod

 

Navodilo za vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih (so)financira Ministrstvo za zunanje zadeve za pogodbe, sklenjene na podlagi Javnega razpisa za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov v obdobju od 2018 do 2020

navodilo 2018 do 2020
obrazec za vsebinsko poročanje
obrazec za finančno poročanje
zahtevek za izplačilo
evidenca opravljenega dela

 

Navodilo za vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga (so)financira Ministrstvo za zunanje zadeve za pogodbe, sklenjene na podlagi Javnega razpisa za izvajanje projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v državah Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Podsaharske Afrike in Bližnjega vzhoda v obdobju od 2017 do 2019

navodilo 2017, 2018 in 2019
obrazec za vsebinsko poročanje
obrazec za finančno poročanje
zahtevek za izplačilo
evidenca opravljenega dela

delovni prevod

 

 

Evalvacije mednarodnega razvojnega sodelovanja

 

Evalvacijska politika mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije (slovenski jezik, angleški jezik) je bila sprejeta s sklepom Vlade RS št. 51100-32/2014/4 dne 24. decembra 2014.

 

Evalvacijske smernice mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije (slovenski jezik, angleški jezik) so bile sprejete s strani ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca 16. oktobra 2015.