Skoči na vsebino

MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE IN HUMANITARNA POMOČ

21. 10. 2016

2. regionalno usposabljanje evalvatorjev

Ljubljana, 21. oktober 2016 - Ministrstvo za zunanje zadeve podpira krepitev kapacitet na področju evalviranja tako v Sloveniji kot na področju Zahodnega Balkan, kjer se izvaja največ projektov mednarodnega razvojnega...

21. 10. 2016

Obvestilo o tehnični napaki v razpisni dokumentaciji za javni razpis s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči za NVO v obdobju 2017-2019 v obrazcu št. 1 Vsebinski načrt projekta

Ljubljana, 21. oktober 2016 - V besedilu javnega razpisa in vzorcu pogodbe je navedeno, da je obdobje izvajanja projektov od 1. januarja 2017 do 15. oktobra 2019. Zadnji dan za predložitev končnega poročila skupaj z zahtevkom za...

20. 10. 2016

Izobraževanje o otrokovih pravicah v južni Srbiji

Ljubljana, 20. oktober 2016 - Slovenska karitas je v sodelovanju s Karitas beograjske nadškofije v južni Srbiji začela izvajati projekt s področja ozaveščanja in izobraževanja o otrokovih pravicah.  Projekt naslavlja...

20. 10. 2016

Uspešna izvedba delavnice v Albaniji

Ljubljana, 20. oktober 2016 - Center za evropsko prihodnost je 14. oktobra 2016 uspešno zaključil drugi del projekta "Krepitev neodvisnosti volilnih organov", v okviru katerega nadaljuje s podporo procesom reforme...

19. 10. 2016

Slovenija bo zagotovila nujno humanitarno pomoč beguncem

Ljubljana, 19. oktober 2016 – Vlada Republike Slovenije se je odzvala na poziv Urada Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) in bo za nujno humanitarno pomoč beguncem namenila prispevek v višini 50.000...

18. 10. 2016

Slovenija okrepila prizadevanja za učinkovitejšo humanitarno pomoč

Ljubljana, 18. 10. 2016 – Slovenija se je pridružila t.i. Velikemu dogovoru in bo s prizadevanji na desetih področjih delovanja prispevala k učinkovitejšemu naslavljanju humanitarnih kriz. S pristopom se je Slovenija pridružila...

17. 10. 2016

Svetovni dan boja proti revščini v znamenju vključevanja revnih

Ljubljana, 17. oktober – Danes obeležujemo mednarodni dan boja proti revščini, ki predstavlja enega temeljnih razvojnih izzivov v svetu. Pod letošnjim sloganom  "Prehod od ponižanja in izločitve do vključevanja: Odprava...