Skoči na vsebino

MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE IN HUMANITARNA POMOČ

8. 7. 2014

CEP bo s financiranjem MZZ izvajal projekte v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Albaniji, Makedoniji, Črni gori, Moldaviji in na Hrvaškem ter Kosovu

Ministrstvo za zunanje zadeve je s Centrom za evropsko prihodnost CEP za leto 2014 podpisal pogodbo v skupni vrednosti  240.000 EUR. Izvajali se bodo naslednji projekti:• Management javnih radio televizijskih postaj v...

8. 7. 2014

ITF bo s sofinanciranjem MZZ izvajal projekte v Ukrajini, Bosni in Hercegovini, Palestini, Libanonu in Jordaniji

Ministrstvo za zunanje zadeve je z ITF Ustanovo za krepitev človekove varnosti podpisalo pogodbe za izvajanje 4 projektov v skupni vrednosti 331.534 EUR. V letu 2014 se bosta izvajala projekta Krepitev psihosocialne dobrobiti...

4. 7. 2014

Vlada RS se je seznanila z Okvirnimi izhodišči za medvladni proces za oblikovanje agende po letu 2015

Ministrstvo za zunanje zadeve je že lani začelo priprave na pogajanja o agendi po letu 2015, ki se bodo začela v drugi polovici letošnjega leta in bo nadomestila razvojne cilje tisočletja, ki se iztečejo prihodnje leto. Novi...

1. 7. 2014

Imenovan direktor ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti

Ljubljana, 1. julij 2014 - V zvezi z javno objavo prostega delovnega mesta direktorja ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti je Upravni odbor ustanove sprejel odločitev, da se za direktorja ustanove imenuje veleposlanik...

1. 7. 2014

Podpora Slovenije mejni policiji in carinski upravi Republike Makedonije se nadaljuje

Od 2. do 4. julija 2014 bo v Makedoniji potekalo usposabljanje za carinsko upravo in mejno policijo Republike Makedonije na področju spremljanja in povečevanja rezultatov pri odkrivanju tihotapljenja in ilegalnih migracij....

24. 6. 2014

Zgrajena in opremljena osnovna šola s 7-imi učilnicami za 500 otrok iz revnih družin v Kigaliju v Ruandi

Izvajalski partnerji poročajo:

24. 6. 2014

Vloga zasebnega sektorja v razvojnem sodelovanju - poslovna priložnost za slovenska podjetja

V Atenah je v okviru grškega predsedovanja Svetu EU 12. in 13. junija 2014 potekalo neformalno zasedanje Delovne skupine EU za mednarodno razvojno sodelovanje (DS CODEV), na katerem je potekala razprava tudi o vlogi zasebnega...