Skoči na vsebino

MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE IN HUMANITARNA POMOČ

20. 6. 2014

Državni sekretar Bogdan Benko s predstavniki nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči

Ljubljana, 20. junij – Državni sekretar Bogdan Benko se je 20. junija na Ministrstvu za zunanje zadeve srečal s predstavniki slovenskih organizacij civilne družbe, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in...

19. 6. 2014

Poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Slovenije 2013

Iz Poročila o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2013 izhaja, da so sredstva za uradno razvojno pomoč v preteklem letu 2013 znašala 46.215.763 EUR ali 0,13 odstotka BND. 33% vseh sredstev zajema...

18. 6. 2014

Vizualizacija razlage uradne razvojne pomoči

Na letnem srečanju Learning for Development (learn4dev), ki je potekalo od 16.-18. junija 2014 v Ljubljani v soorganizaciji Centra za razvoj financ CEF in Švicarske razvojne agencije, se je utrnila ideja o vizualizaciji...

18. 6. 2014

Državni sekretar Benko nagovoril udeležence letnega srečanja learn4dev

Ljubljana, 17. junij 2014 - Državni sekretar Bogdan Benko je v Mestnem muzeju nagovoril udeležence letnega srečanja  mreže  learn4dev, ki ga je v Ljubljani, skupaj s Švicarsko razvojno agencijo, organiziral Center za...

11. 6. 2014

24 udeležencev programa TIAPS iz Črne gore pridobilo certifikate za uspešno zaključeno izobraževanje za notranje revizorje v javnem sektorju

6. junija 2014 so v Podgorici  pridobili certifikate uspešni udeleženci prve generacije programa TIAPS, ki javnim uslužbencem omogoča pridobivanje veščin s področja revizije v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi....

11. 6. 2014

Letno zasedanje learn4dev

16. in 18. junija bo v Ljubljani potekalo letno srečanje learn4dev. To je mreža več kot 25 držav donatoric in multilateralnih organizacij, ki se osredotoča na izgradnjo kapacitet ter izmenjavo izkušenj in posledično...

11. 6. 2014

Seja Strokovnega sveta za mednarodno razvojno sodelovanje

Dne 9. junija 2014 je v prostorih Ministrstva za zunanje zadeve potekala letošnja druga seja Strokovnega sveta za mednarodno razvojno sodelovanje. Sejo je vodila predsednica sveta, red. prof. dr. Maja Bučar, članice in člani pa...