Skoči na vsebino

MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE IN HUMANITARNA POMOČ

16. 10. 2017

Delavnica za nevladne organizacije in podjetja

Ljubljana, 16. oktober 2017 - Ministrstvo za zunanje zadeve RS je organiziralo delavnico za zainteresirane prijavitelje na javni razpis, ki ga je razpisalo za izvajanje triletnih projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja....

9. 10. 2017

Slovenski razvojni dnevi 2017: Razprava o vlogi slovenskega zasebnega sektorja v mednarodnem razvojnem sodelovanju

Maribor, 5. oktober 2017 – V okviru osmih Slovenskih razvojnih dni 2017 je v Mariboru v sklopu programa Posveta ekonomskih svetovalcev potekala okrogla miza z naslovom ˝Vloga slovenskega zasebnega sektorja v okviru mednarodnega...

6. 10. 2017

Otvoritev projekta Krepitev vloge žensk za zagotavljanje enakih možnosti v Albaniji

Ljubljana, 6. oktober 2017 – V torek, 10. oktobra 2017, ob 10.30, bo v Puki v Albaniji potekala otvoritvena slovesnost projekta Krepitev vloge žensk v Albaniji za zagotavljanje enakih možnosti. Projekt financira Ministrstva za...

6. 10. 2017

Objava javnega razpisa s področja mednarodnega razvojnega sodelovanje in humanitarne pomoči za nevladne organizacije v obdobju od 2018 do 2020

Ljubljana, 6. oktober 2017 - Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni...

4. 10. 2017

Slovenski razvojni dnevi naslovili priložnosti in izzive za uspešno mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije v prihodnje

Ljubljana, 4. oktober 2017 – Ministrstvo za zunanje zadeve je danes organiziralo že osme Slovenske razvojne dneve, na katerih so domači in tuji strokovnjaki razpravljali o priložnostih in izzivih mednarodnega razvojnega...

2. 10. 2017

Uradna razvojna pomoč Slovenije leta 2016 dosegla 0,19 odstotka bruto nacionalnega dohodka

Ljubljana, 2. oktober 2017 – Vlada Republike Slovenije se je na redni seji pretekli četrtek seznanila z vsebino Poročila o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2016. Vlada Republike Slovenije se je na...

2. 10. 2017

Najava javnega razpisa za izvajanje triletnih projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja za obdobje od 2018 do 2020

Ljubljana, 2. oktober 2017 - Ministrstvo za zunanje zadeve RS bo predvidoma 6. oktobra 2017 v Uradnem listu objavilo javni razpis za izvajanje triletnih projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja za obdobje od 2018 do 2020...